CAF ja laatujohtamisen palvelut

Edistämme laatujohtamista ja tarjoamme organisaatioiden itsearviointiin liittyviä palveluja. Olemme kansallinen CAF-yhteyspiste ja edustamme Suomea työryhmässä, joka vastaa CAF-mallin kehittämisestä ja käytön edistämisestä EU-tasolla.

CAF Common Assessment Framework

CAF-toimintamallin avulla kehitetään julkishallinnon organisaatioiden toimintaa erinomaiselle tasolle. Itsearvioinnin avulla saadaan helposti selville organisaation vahvuudet, kehittämiskohteet ja kokonaiskuva organisaation eriomaisen toiminnan kypsyydestä. Itsearviointi on myös keino sitouttaa sekä johto että henkilöstö yhdessä pitkäjänteiseen kehittämiseen.

CAF on EU-jäsenmaiden yhdessä kehittämä malli. Kokonaisuuteen kuuluu itsearviointi ja ulkoinen palaute. Ydinajatuksena on jatkuva kehittäminen, oppiminen ja vaikuttavuuden lisääminen.

Ulkoinen palaute

CAFia hyödyntävä organisaatio voi itsearvioinnin jälkeen hakea ulkopuolista palautetta. Palautteen avulla innostetaan, tuetaan ja kannustetaan organisaatiota jatkamaan kehittämistä ja nostamaan toimintaa erinomaiselle tasolle. Ulkoisen palautteen toimintamalli on tehty organisaatioille mahdollisimman helpoksi. Sitä varten ei tarvitse tehdä erikseen dokumentaatiota. Se syntyy jo itsearviointia tehtäessä. Suomessa vain HAUS kehittämiskeskus oy voi myöntää CAF-kokonaisuuteen kuuluvan tunnustuksen.

Lisätietoja: kehityspäällikkö Aila Särmälä, aila.sarmala@haus.fi
 

CAF-materiaalia (linkit aukeavat uuteen ikkunaan)

CAF toiminnan kehittämisen tukena (video, lähde www.kuntaliitto.fi / Kuopion kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen)