Sertifioitu tuoteomistaja - Certified Scrum Product Owner

Loading Loading...

Ajankohta 7.2.2019 - 8.2.2019
Aika
Kesto 2 päivää
Ilmoittautumisaika 17.1.2019 mennessä


Esittely

Mikä on sertifioitu Scrum tuoteomistaja?

Tuoteomistaja, eli PO, on yleensä kokenut ammattilainen joka on (liike)toimintaa ja tärkeimpiä sidosryhmiä lähinnä oleva tiimirooli. Sertifioitu Scrum PO osaa Scrum viitekehyksen, toimintatavat ja –mallit, ja Scrum periaatteet siten, että voivat toimia tuoteomistajan roolissa ketterässä tiimissä. PO on vastuussa siitä, että tuote tai palvelu, konsepti tai hanke saadaan tuotettua oikealla sisällöllä ja prioriteetilla. PO:n rooliin kuuluu kiinteä yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa, kooten vaatimuksia matkan varrella priorisoituihin osakokonaisuuksiin. PO ylläpitää tuotteen/palvelun/hankkeen työjonoa ja varmistaa, että koko kehitystiimi tietää prioriteetit ja ison kuvan.

Tuoteomistajuus on yläkäsite tuotteita, palveluita, konsepteja, isoja muutoksia, tai strategista projektiportfoliota vetävän henkilön roolille ketterässä toiminnassa.

Tavoite ja hyödyt

Kurssin jälkeen osallistuja osaa arvioida miten, missä, ja milloin ketterää projektimallia halutaan käyttää projektissa tai muutoksen johtamisessa hyväksi, sekä osaa johtaa hankekokonaisuutta ketterin menetelmin.

Kurssin jälkeen osallistuja kykenee:

1. Määrittelemään mihin kohtaan ketteryys sopii, ja missä haluatte käyttää perinteistä projektinjohtamisen mallia.
2. Toimimaan hankeomistajana hankkeissa, joissa ketteryys sopii
3. Ostamaan ja hankkimaan ketteriä projekteja toimittajilta, ja suunnitella sitä yhdessä heidän kanssaan. (Mikäli ketterän projektin kilpailutus on mahdollista)
4. Kaikki osallistuvat saavat ensiluokkaista osaamista projektinvetämiseen, portfolion priorisointiin ja projektien hallintaan.

Kurssi oikeuttaa Scrum Alliancen kansainväliseen Certified Scrum Product Owner sertifikaattiin. Lisää tietoa CSPO valmennuksesta linkistä (englanniksi): https://www.scrumalliance.org/get-certified/practitioners/cspo-certification

Kenelle kurssi soveltuu

Koulutuksesta on erityisen paljon hyötyä niille, jotka työskentelevät jo tai tulevat työskentelemään tuoteomistajan roolissa.

Sisältö

Ketterään toimintaan siirtyessä on hyvin suositeltavaa, että kokonaisuuksista päättävät johtajat, esimiehet ja hankkeiden vetäjät valmennetaan Certified Scrum Product Ownereiksi, eli sertifioiduiksi tuoteomistajiksi.

Ketterät hankkeet keskittyvät toimittamaan arvoa tuottavia kokonaisuuksia, askeleittain ja nopeilla palautesykleillä. Ketterä hankemalli soveltuu erityisesti tilanteisiin ja ympäristöihin, joissa löytyy seuraavia elementtejä:
• Epävarmuus: Vaikka suunniteltaisiin, niin suunnitelma happanee nopeasti johtuen ulkoisista tekijöistä.
• Uuden tuottaminen: Tilanne, jossa tehdään jotain uutta, jota ei olla aiemmin tehty tai kokeiltu.
• Askeleittaisen investointimallin käyttö: Hankkeet, joissa sovitaan osa-kokonaisuuden tuottamisesta.
• Tilanteisiin, joissa on liikaa tekemistä ja liian vähän resursseja. Ketteryydessä keskitetään resurssit kaikkein arvokkaimpiin osakokonaisuuksiin, ja saadaan niitä tuotettua ja julkaistua.
• Tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeita osa-tuloksia. Ketterän toimintamallin vahvuus on pienessä mittakaavassa kokeilu, nopeat palautesyklit, ja jatkuva parantaminen, jolloin lopputuloksena syntyvä tuotos on ”varmistettu” toimivan asiakkaiden tai käyttäjien kanssa.
• Tilanteisiin joissa aiemmin suunniteltu projekti on jumissa ilman tietoa siitä, milloin projekti valmistuu, ja projekteihin joissa kokonaisuuskuva on hämärtynyt tai levinnyt liian usean omistajan sähköposteihin.
• Tilanteisiin joissa tarvitaan eri osaamisalueiden tiiminjäsenten tiivistä yhteistyötä.
• Projekteihin, joissa on paljon ristikkäisvaikutuksia tai riippuvuuksia, joita on vaikea ennakoida.

Kouluttaja

Päävalmentaja Riina Hellström, Peoplegeeks Ltd Oy
Mentori/valmentaja: Petri Heiramo, Peoplegeeks Ltd Oy

Näin Riina kuvailee itseään:
Olen ketterä valmentaja ja organisaation kehittäjä jota asiakkaani johtoryhmä kutsui “shamaaniksi”. Vahvuuteni on yhdistää vahva rakenneosaaminen ihmisten väliseen näkymättömään vuorovaikutukseen. Keskityn auttamaan ihmisiä työskentelemään ketterin menetelmin ja periaattein, saamaan asioita aikaiseksi ja luomaan erinomaista työkulttuuria samalla. Olen valmentanut yli 400 ihmistä ketteryyteen. Pyrin 2019 vuoden aikana saamaan Sertifioidun Scrum valmentajan lisenssin, joten sertifiointivalmennukset vedän Mentorini Petrin kanssa vielä muutaman kerran.

Petri omin sanoin:
Minulla on 18 vuotta kokemusta softankehityksesta, 12 vuotta ketteryydestä ja erityisesti ketterän toimintamallin kehittämisestä yrityksissä. Olen ollut Sertifioitu Scrum valmentaja 9 vuotta, ja tämä matka, keskittyen ketterään softankehitykseen, on vienyt minut ympäri maailman ja eri yrityksiin. Olen valmentanut satoja ihmisiä ketteryyteen. Rakastan työtäni, ja haluan auttaa muita löytämään ilon omasta työstään, sekä parantamaan työpaikkoja ja työuria samanaikaisesti. Olen tehnyt paljon valmennusta ja sisäistä ketterää coachausta Futuricella, jotta yritys voisi parantaa vielä Euroopan paras työpaikka kulttuuriaan ennestäänkin. Nykyisin toimin itsenäisenä Scrum (CSPO ja Scrum Master) valmentajana People Geeksin verkostokumppanina, Agilecraft nimisessä yritykseni kautta.

Hinta

1590,00 EUR + alv 24%
Hinta sisältää koulutuksen, sähköiset materiaalit ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille myöhemmin kuin 14 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen kurssin alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy
Yliopistonkatu 5
00100 HELSINKI

Kysy lisätietoja

koulutussuunnittelija Lotta Fors, HAUS, lotta.fors@haus.fi, p. 040 509 5930

Täydentävä koulutus

Ketterän toiminnan perusteet 14.2.2019
Sertifioitu Scrum Master -koulutus 24.-25.1.2019