Vuorovaikutus monitilatoimistossa

Loading Loading...

Ajankohta 30.5.2018
Aika 9:00
Kesto 1 päivä
Ilmoittautumisaika 21.5. mennessä


Esittely

Valtionhallinnossa monitilatoimistot ovat korvaamassa toimistohuoneita ja yhteisten tilojen toivotaan lisäävän tiedon jakamista ja yhteistyötä. Moni miettii, miten yhteisissä tiloissa voi viestiä tai miten voi itse keskittyä työhönsä. Koulutuspäivän aikana pohditaan erilaisia vuorovaikutustilanteita ja viestintää erityisesti monitilatoimistoissa.

Tavoite ja hyödyt

Koulutuspäivän jälkeen osallistujat
- ovat tietoisempia siitä, miten onnistunut, tavoitteellinen vuorovaikutus onnistuu
- osaavat määritellä oman/työyhteisönsä työskentelytavat tietoisemmin
- omaavat perusvalmiudet yhteisten vuorovaikutuksen pelisääntöjen luomiseen työyhteisössään

Kenelle kurssi soveltuu

Monitilassa työskentelevät tai sinne lähitulevaisuudessa siirtyvät, esimiehet, henkilöstöhallinnossa työskentelevät, tilasuunnittelijat.

Sisältö

- vuorovaikutuksen peruselementit
- työn määrittely viestintätilanteiden kautta
- ajankäytön hallinnan tutkiminen
- työntekemisen erilaiset paikat
- yhteiset pelisäännöt ja niistä keskusteleminen

Kouluttaja

Perttu Laaksonen, FM (puheviestintä on toiminut päätoimisena puheviestinnän valmentajana jo noin 15 vuotta ja perehtynyt erityisesti asiantuntijaesiintymiseen, vaikuttamiseen ja vuorovaikutukseen. Hän on auskultoinut ammatilliset opettajaopintonsa puheviestinnästä ja on myös koulutettu työnohjaaja. Pertun toimintatapa on käytännönläheinen ja hänen kehittämislähtöinen valmentamisensa mukautuu erinomaisesti koulutettavien todellisuuteen.

Hinta

520,00 EUR + alv 24%
Hinta 520 € + alv sisältää esitysmateriaalin sähköisessä muodossa ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Yhdistettynä kurssiin "Kun toimitilat uudistuvat" 14.5. kurssien yhteishinta 810 € + alv.

Peruutusehdot

Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi koulutukseen myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme peruutusmaksuna 50 % kurssihinnasta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme koko kurssihinnan.

Koulutuspaikka

HAUS kehittämiskeskus Oy Helsinki

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Anja Mäkinen, anja.makinen@haus.fi, puh. 0400 515 993

Täydentävä koulutus

Kun toimitilat uudistuvat 14.5.2018