Ammattitutkinnot

HAUSissa on mahdollista suorittaa tällä hetkellä seuraavia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja:

  • Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto, seuravaa ryhmä käynnistyy alkuvuodesta 2018
  • Johtamisen erikoisammattitutkinto, seuraava ryhmä käynnistyy alkuvuodesta 2019
  • Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto, ensimmäinen ryhmä käynnistyy alkuvuodesta 2018
  • Virastomestarin ammattitutkinto

Tutkintoja järjestetään oppisopimuskoulutuksena, jolloin koulutus on maksutonta lukuun ottamatta lähipäivien matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia. Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös maksullisena tai oman osaamisen riittäessä tutkinnon voi suorittaa tekemällä siihen vaadittavat näytöt omalla työpaikalla.

Tutkinnon suorittaminen

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkintojärjestelmä tarjoaa aikuisille joustavan tavan osoittaa, uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamista sekä vaihdettaessa työtehtäviä valmistua uuteen ammattiin.

Näyttötutkinnossa ei ole merkitystä, miten osaaminen on hankittu.  Tutkintoon vaadittavaa osaamista voi kerryttää työkokemuksen, opintojen tai vaikkapa harrastusten kautta. Tutkintoon vaadittava saaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tarvittaessa osallistutaan valmistavaan koulutukseen, se ei ole pakollista. Tutkinnon suorittaminen alkaakin siitä, kun jokaisen tutkinnonsuorittajan osaaminen selvitetään henkilökohtaisesti. Tutkinnon suorittaminen näyttötutkintona edellyttää työpaikkaa, jossa on mahdollisuus tehdä tutkinnon perusteiden edellyttämiä työtehtäviä.

Näyttötutkintoja saa järjestää oppilaitos, jolla on tutkintotoimikunnan kanssa solmittu voimassa oleva järjestämissopimus. Opetushallitus asettaa tutkintotoimikunnat, jotka valvovat näyttötutkintojen järjestämistä ja antavat tutkintotodistukset.

Lisätietoja HAUS Collegen rehtori, koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 0207 180 216