Viestintä

Viestinnän merkitys organisaation toiminnassa korostuu yhä entisestään uusien viestintävälineiden tullessa käyttöön, muutosten lisääntyessä ja resurssien käytön tehostuessa. Miten viestiä selkeästi, ytimekkäästi ja kohteliaasti, viestin sisältöön sopivalla tyylillä?

Näihin kysymyksiin paneudumme viestintäkoulutuksissamme, joissa käsittelemme kirjallista viestintää ja oikeakielisyyttä sekä viestintää ja näkyvyyttä sosiaalisen median eri välineissä. Emme unohda myöskään kielitaitoa: avoimen koulutuksen lisäksi räätälöimme mielellämme ruotsin ja englannin kielen koulutusta organisaationne substanssin mukaisesti. Tarjoamme myös valmennusta median kohtaamiseen ja kriisiviestintään sekä esitysmateriaalien laatimiseen ja esitysten pitämiseen.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 0207 180 216

Tiedonhallinta- viestintä- ja assistenttikoulutus syksy 2017.pdf

 

Viestintäkoulutukset koulutushaussa