Sihteerit ja assistentit

Sihteerien ja assistenttien edellytetään nykyisin olevan tiedoiltaan ja taidoiltaan ajan tasalla olevia työelämän moniosaajia.

HAUS tarjoaa tähän avuksi mm. kirjallisen viestinnän, sosiaalisen median, tietotekniikan, projektiosaamisen, ruotsin ja englannin kielen sekä ajanhallinnan, vuorovaikutukseen, jaksamiseen ja työyhteisön toimivuuteen liittyviä koulutuksia. Lisäksi järjestämme ajankohtaisseminaareja.

Järjestämme kaikista teemoista myös organisaatiokohtaisia tilauskoulutuksia.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 0207 180 216

Tiedonhallinta- viestintä- ja assistenttikoulutus syksy 2017.pdf

Koulutushaku