Henkilöstöhallinto

HAUS toimii tiiviissä yhteistyössä valtiokonsernin henkilöstöhallinnon keskeisten toimijoiden kanssa. Koulutuksia suunnitellaan ja  toteutetaan yhteistyössä mm. Valtion työmarkkinalaitoksen, Valtiokonttorin ja Palkeiden kanssa.

Tarjoamme hyödynnettäväksi sekä johdolle suunnattua työnantaja- ja esimiesvalmennusta että käytännönläheistä palvelussuhdeasioiden hoitoon valmentavaa koulutusta. Tarjolla on myös ajankohtaisia teemapäiviä, joissa voit päivittää työelämän lainsäädäntöä ja sopimuksia koskevaa osaamistasi.

Avoimen koulutustarjonnan lisäksi toteutamme virastokohtaisia tilauskoulutuksia (myös videoituna) sopimuksen mukaan.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Hanna Siira, puh. 0207 180 237

Henkilostohallinto Koontiesite syksy 2017.pdf

Henkilöstöhallinnon koulutukset