Hankintatoimi

Muutokset hankintarintamalla jatkuvat 2018!

HANDI – hankintojen digitalisointihankkeen implementointi tulee vaatimaan paljon uuden oppimista ja uutta osaamista muutosten läpiviemiseksi. Uudistetun hankintalain soveltamisessa olemme päässeet hyvään alkuun, mutta syvällisempi osaaminen edellyttää vielä osaamisen kehittämistä hankintaprosessin eri osa-alueilla. Toukokuussa voimaan astuva uusi tietosuoja-asetus tuo myös uusi vaatimuksia, joita on huomioitava hankinnoissa.  

Koulutustarjonnallamme pyrimme vastaamaan muutosten asettamiin haasteisiin. Olemme panostaneet etenkin koulutuksiin, jotka syventävät uudistuneen hankintalainsäädännön soveltamisosaamista esimerkiksi menettelyjen ja sopimushallinnan osalta. Tarjolla on myös koulutusta, jossa paneudutaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin hankinnoissa. Kevään aikana tuotamme myös yhteistyössä Handi-hankkeen kanssa verkkoperusteista koulutusta, joka tukee virastoja HANDIN käyttöönotossa.  

Tarjoamme myös organisaatiokohtaisia valtionhallinnon tarpeisiin räätälöityjä hankintakoulutuksia.


Lisätietoja koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordberg, puh. 050 069 1969

Hankintatoimen koulutukset