EU-osaaminen

EU-lainsäädännöllä ja muilla Euroopan yhtenäisyyttä tukevilla toimilla halutaan ylläpitää kansalaisten tasa-arvoa, turvallisuutta ja hyvinvointia. Hallinnollista taakkaa pyritään keventämään ja valmistelun läpinäkyvyyttä lisäämään. Jäsenmaiden tulisi soveltaa EU-lainsäädäntöä mahdollisimman tuloksellisesti. Muutoksista johtuvia vaikutuksia on myös arvioitava systemaattisesti ja ennalta.

HAUSin EU-koulutuksilla tuetaan virkamiesten perusosaamista EU-asioissa ja tehdään tutuksi kansallisia vaikutusmahdollisuuksia EU-päätöksenteossa.
Koulutuksia tehdään myös tilauskoulutuksina, joiden sisällöt suunnitellaan yhdessä tilaavan organisaation kanssa.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Anja Mäkinen, puh. 0207 180 221

Hallinto, oikeus ja EU-osaaminen -koulutukset syksy 2017.pdf

EU-koulutukset