Asiakaspalvelu

Toimintatapojen sähköistyessä myös asiakaspalvelu on pitkälti siirtynyt verkkoon tai puhelimeen. Sujuva vuorovaikutus asiakkaan kanssa ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen on silti edelleen keskiössä välineestä riippumatta.

HAUS järjestää asiakaspalvelukoulutusta jossa otetaan huomioon toimintaympäristön jatkuva muutos sekä uudet sähköiset palvelukanavat.

Lisätietoja koulutuspäällikkö Marja Laine-Asikainen, puh. 0207 180 216

Asiakaspalvelun koulutukset