05

HAUSin toimintavuosi 2014

posted on

HAUSin 18.5.2015 pidetty yhtiökokous käsitteli ja vahvisti yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2014.

HAUSin liikevaihto vuonna 2014 oli 5,705 M€ ja liiketoiminnan muut tuotot 0,142 M€. Liikevoitto oli +0,360 M€ ja tilikauden voitto +0,384 M€. Sekä liikevaihto että tulos kasvoivat edellisvuodesta. Taseen loppusumma oli 4,109 M€.

Asiakkuuksista ns. in-house-asiakkuuksien määrä oli 94,7% ja muiden asiakkuuksien osuus 5,3 % liikevaihdosta.

Toimintavuodelle 2014 tunnusomaista oli hyvä kysyntä HAUSin kotimaan koulutuksessa sekä merkittävä kasvu kansainvälisessä liiketoiminnassa. Koulutusmuodoista erityisesti videovälitteinen koulutus lisääntyi. Uusia ohjelmia kehitettiin kaikilla koulutusalueilla ja aikaisemmat suositut koulutukset saivat edelleen hyviä osanottajamääriä. Jälkimmäisistä on syytä mainita erityisesti VALTIO-JOKO 50 –ohjelma, jonka yhteydessä tämä keskijohdolle suunnattu johtamisvalmennus juhli 30-vuotista toteutustaan.

Kansainvälisistä hankkeista merkittävimmät olivat Euroopan unionin Twinning-hankkeet, joita toimintavuonna pyöri kolme laajaa hanketta. Lisäksi ulkoasianministeriön rahoittamat kehitysyhteishankkeet muodostivat kasvavan osuuden HAUS Internationalin työstä.

Hausilaiset osallistuivat vuoden aikana aktiivisesti valtionhallinnon erilaisiin foorumeihin ja työryhmiin. Valtioasiakkaan kanssa käytiin säännöllistä vuoropuhelua myös yksittäisten koulutusohjelmien ja kurssien valmistelussa ja koulutustarpeiden arvioinnissa. Johtamisvalmennuksen eräillä sisältöalueilla suoritettiin laaja asiantuntijakilpailutus.

Sisäisistä kehittämishankkeista merkittävimmät olivat uuden CRM-järjestelmän rakentaminen, viestintäuudistus sekä sisäisen ohjeiston päivitys. HAUSin tytäryhtiöt Pumaco Oy ja Finnish Public Ltd Oy sulautettiin emoyhtiö HAUSiin.

HAUSin yhtiökokous nimitti aiemman hallituksen jäsenet myös yhtiön uuteen hallitukseen. Hallitukseen kuuluvat budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (puheenjohtaja), kansliapäällikkö Tiina Astola (varapuheenjohtaja), alivaltiosihteeri Timo Lankinen ja pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Anneli Temmes, p. 040 731 1243

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (1946) | Return

Post a Comment