13

HATI-ohjelma käyntiin – uusi valmennusohjelma tukee hallitusohjelman tavoitteita

posted on

Sipilän hallitusohjelman tavoitteena on Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen. Tilaus- ja menojen käsittelyprosessien tehostamisella tavoitellaan merkittäviä henkilötyövuosisäästöjä valtionhallinnossa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää hankintatoimen haltuunottoa ja hankintatoimen ja taloushallinnon vuoropuhelua.

Tiistaina 13.10. HAUSissa käynnistyi hallitusohjelman tavoitteita tukeva Hankinnasta tilaukseen -valmennusohjelma (HATI).

Ensimmäiseen valmennukseen otettiin 9 virastoa: Valtiokonttori, Tulli, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Rikosseuraamuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Tilastokeskus, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Säteilyturvakeskus ja Verohallinto.

Hallitusohjelman tavoitteet ovat esillä myös Hankinnasta maksuun -prosessipäivässä 5.11. Finlandia-talolla.

Ohjelmassa hyödynnetään HAMA- ja HANKO-hankkeiden hyviä käytäntöjä

HAUSin hankintatoimen koulutuksista vastaava koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordberg avasi valmennusohjelman ja kertoi valmennuksen tavoitteista. Valmennusohjelman tavoitteena on auttaa osallistujia kehittämään ja tehostamaan omaan hankinnasta tilaukseen -prosessiaan. Tavoitteena on hyödyntää HAMA- ja HANKO–hankkeiden hyviä käytäntöjä. Valmennuksessa luodaan viitekehys hankintojen ja hankintatoimen kehittämiselle, analysoidaan hankintoja ja tarkastellaan niiden ryhmittelyä.  Valmennusohjelmassa paneudutaan myös hankintojen organisointiin, prosesseihin ja tilaustapavaihtoehtoihin.

Toimitusjohtaja Hanna Pajunen-Muhonen Innodea Oy:stä taustoitti, miten hankinnat otetaan haltuun ja loi viitekehystä hankintatoimen ja hankintojen kehittämiselle.

    ”Tarvitsemme strategisempaa otetta hankintoihin. Kehityskaari kulkee perinteisestä kilpailuttamisen näkökulmasta kohti arvoketjun hallintaa. Eniten työtä hankintojen kehittämisessä vaaditaan, kun hajautetusta toiminnoista siirrytään kohti kokonaisuuksien hallintaa ja suunnittelua”, Hanna totesi omassa osuudessaan.


HATI-ohjelma antaa eväitä hankintojen kokonaisuuden haltuunotolle

Lakimies Liisa Lehtomäki Hanselista kävi lävitse HANKO- ja HAMA-hankkeen taustoja ja havaintoja. Keskeisiä tuotoksia HANKO-hankkeessa ovat mm. valtion hankintatoimen kategoriat, hankintayksiköiden segmentointi ja uudet hankintatoimen raportit. HANKO-hankkeen tuloksena on saatu paljon tietoa valtion hankintatoimen tilanteesta sekä työkaluja virastoille hankintatoimen haltuunottoon.

Iltapäivän osuudessa hankintapäällikkö Mika Hänninen Verohallinnosta valotti hankintojen analysoinnin perusteita ja Verohallinnon analysoinnin mallia. Iltapäivällä valmennuksen osallistujat pääsivät työstämään omia spend-analyysejään Mika johdolla.


Teksti: Ulla Suomela

Kuvat: Katja Valtonen


Haluatko mukaan HATI-valmennukseen?

Uusi ohjelma käynnistyy ensi keväänä 2016. Ilmoittaudu mukaan ja kysy lisätietoja koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordbergiltä puh. 0207 180 254 tai carl-johan.nordberg@haus.fi

| Categories: Koulutus, HAUS | Tags: | View Count: (4262) | Return

Post a Comment