27

VALTIO-JOVA alkaa lokakuussa

posted on

HAUS kehittämiskeskus järjestää tulevana syksynä valtionhallinnon johtaville asiantuntijoille VALTIO-JOVA 6/2017-ohjelman. Ohjelmalla pyritään valtionhallinnon toimintakulttuurin muutokseen, kohti ilmiölähtöistä politiikkatoimien kehittämistä. VALTIO-JOVA takaa tietoon perustuvan poikkihallinnollisen analyysin ja ajatusmallien kehittämisen vapaassa oppimisympäristössä. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa. Ohjelman kohderyhmänä ovat ministeriöiden ja keskusvirastojen johtavat asiantuntijat.

VALTIO-JOVA - ohjelma alkaa 4.10.2017. Muut jaksot (työpajat ) ovat 8.-9.11. ja 12.-13.12.

Tutustu tarkemmin ohjelmaan.

Lisätiedot: kehitysjohtaja Ari Sihvola, puh. 020 7180 246.

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (712) | Return

Post a Comment