20

Hyödynnä tietoa turvallisesti - ajankohtaisia tietohallinnon koulutuksia

posted on

Tiedon anonymisointi ja hyödyntäminen 16.5.

Julkishallinto tarvitsee tietoa päätöksenteon tueksi, mutta myös palveluidensa kehittämiseksi. Tietoa on toki olemassa, mutta sitä osataan hyödyntää vielä hyvin vähän. Julkishallinnon rekistereitä ja tietoaineistoja on avattu kansalaisten ja yritysten hyödynnettäviksi, mutta kaikkeen siihen liittyy omat haasteensa, kuten myös mahdollisuudet, ja paljon on vielä tehtävää. Tämän kurssin tavoitteena on perehdyttää osallistujat tietoaineistojen avaamiseen ja luovuttamiseen liittyviin reunaehtoihin, mutta myös tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksiin erilaisia tietolähteitä ja menetelmiä käyttäen siten, että myös tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat otetaan huomioon.

Nyt on siis aika ilmoittautua tähän erittäin ajankohtaiseen koulutukseen ”Tiedon anonymisointi ja hyödyntäminen”! Tule kuulemaan kuinka julkishallinnon tietovarannot on mahdollista ottaa hyötykäyttöön ja miten sisäistä tietoa voidaan rikastaa mm. avoimen datan avulla. Koulutuksessa selviää myös mitä tarkoittaa kasvaminen dataohjautuvaksi organisaatioksi!

Tutustu koulutukseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan.

Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 3 alkaa 5.9.

Tietosuojavastaavan koulutuksessa perehdytään EU:n tietosuoja-asetuksen sisältöön ja lain edellyttämän tietosuojavastaavan tehtäviin erityisesti julkishallinnon näkökulmasta. Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia ja välitehtävät suunnitellaan siten että niistä on hyötyä koulutettavilla omassa organisaatiossaan. Koulutusohjelmassa hyödynnetään osallistumisympäristöä joka mahdollistaa helpon ja monipuolisen tavan olla vuorovaikutuksessa kouluttajien ja koulutettavien kanssa.

Koulutusohjelmassa on 5 jaksoa, mutta myös yksittäisille jaksoille on mahdollista ilmoittautua.

1. jakso 5.-6.9.2017 Tietosuojavastaavan koulutuksen perusteet
2. jakso 12.10.2017 Tietosuojan johtaminen ja organisaatioanalyysi
3. jakso 9.11.2017 Hankinnat ja sopimukset
4. jakso 30.11.2017 Ohjeistus, koulutus, viestintä ja seuranta
5. jakso 14.12.2017 Tietosuoja-asetuksen kansallinen toimeenpano

Tutustu koulutukseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan.

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Anja Mäkinen, puh.  0207 180 221

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (941) | Return

Post a Comment