06

Nimitysuutinen: KTT Tuula-Riitta Markkanen projektijohtajaksi

posted on

KTT Tuula-Riitta Markkanen on nimitetty HAUSiin sote- ja maakuntauudistusta tukevan muutosjohtamisvalmennuksen projektijohtajaksi 13.3.2017 – 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Tuula-Riitta on Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistunut kauppatieteiden tohtori. Hänellä on pitkä kokemus muutosten johtamisesta ja niitä tukevista valmennus- ja kehittämishankkeista sekä valtionhallinnossa että pörssiyhtiöissä.

Tuula-Riitta Markkanen tulee HAUSissa johtamaan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtamisvalmennuksen toimintoa. Hankkeen raamit päätetään ohjausryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti (VM) ja varapuheenjohtajina muutosjohtajat Sinikka Salo (STM) ja Pauli Harju (VM).  

Muutosjohtamisvalmennuksella edistetään käynnissä olevaa hallinnonuudistusta. Valmennusohjelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa alueellisen muutoksen toimeenpanoa sekä alueellisten toimijoiden valmiuksia strategisten, järjestelmätason muutosten toteuttamisessa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Anneli Temmes ja johtaja Johanna Snellman

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (2366) | Return

Post a Comment