19

Hanki-palveluun liittyvää koulutusta yhteistyössä Hanselin kanssa

posted on

Siirtyminen uuden hankintalain edellyttämiin sähköisiin hankintamenettelyihin edellyttää hankkijoilta myös uutta osaamista.  HAUS on yhteistyössä Hanselin kanssa suunnitellut koulutustarjontaa, jonka tavoitteena on täydentää Hanki-palvelun eli sähköisen kilpailutusratkaisun käytön perusosaamista sekä antaa valmiuksia hyödyntää paremmin ja tehokkaammin sähköisiä menettelyjä kilpailutuksissa.

Hanki-palvelu osana hankintatoimen organisointia ja ohjausta 14.3.

Koulutuksessa paneudutaan sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönottoon osana hankintatoimen ohjausta ja organisointia. Tarkastelemme hankintatoimen organisoinnin näkökulmasta kilpailutusratkaisun käyttöönottoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja annamme eväitä käyttöönoton tehokkaalle toteuttamiselle.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa, miten sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöön liittyvät hankintaprosessin roolit, valtuudet ja tehtävät on tarkoituksenmukaista organisoida.

Tarjoamme käytännön esimerkkejä kilpailutusratkaisun käyttöönotosta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Lisäksi koulutus antaa osallistuville virastoille mahdollisuuden näkemysten vaihtoon sekä hyvien käytäntöjen vertailuun.

Koulutus on tarkoitettu Hanki-palvelua käyttöönottaville virastoille.

Ilmoittautumiset (DL 1.3.): ilmoittautuminen@haus.fi
Lisätietoja verkkosivujemme koulutushaussa.

Koulutus toteutetaan myös syksyllä: Hanki-palvelu osana hankintatoimen organisointia ja ohjausta 19.9.

 

Kevennetty kisa Hanki-palvelulla 8.5.

HAUS kehittämiskeskus Oy järjestää yhteistyössä Hansel Oy:n kanssa valmennuspäivän, jossa opitaan ja harjoitellaan käytännönläheisesti, Hansel-sopimuksiin perustuvien esimerkkien avulla, miten kevennetty kisa voidaan menestyksellisesti toteuttaa sähköisen työkalun avulla Hanki-palvelussa hyödyntäen valmiita mallipohjia. Valmennus täydentää Hanselin tarjoamia muita kevennettyjen kisojen tukipalveluja.

Ohjelma rakentuu luennoista, käytännön esimerkkien tarkastelusta sekä pienmuotoisista pohdinta- ja ryhmätyötehtävistä, joissa opetettuja periaatteita ja tietoa sovelletaan käytäntöön.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (DL 26.4.) koulutushaussamme.

Koulutus toteutetaan myös syksyllä: Kevennetty kisa Hanki-palvelulla 16.11.

 

UUTUUS Hankinnan suunnittelu ja toteutus Hanki-palvelussa - case asiantuntijapalvelut 15.5.

Koulutuksessa paneudumme asiantuntijapalvelukilpailutusten tehokkaaseen läpiviemiseen Cloudian sähköisen kilpailutustyökalun avulla. Haemme vastauksia muun muassa kysymyksiin, miten asiantuntijapalveluiden kilpailutus kannattaa viedä läpi sähköisesti, miten tarjouspyyntö kannattaa mukauttaa tarjousten arvioinnin helpottamiseksi ja miten vältetään asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisen tyypilliset karikot.

Päivän aikana käymme casen pohjalta läpi asiantuntijapalveluiden kilpailutusprosessin vaiheet keskittyen erityisesti valinta- ja vertailuperusteiden suunnitteluun sekä laadullisten kriteerien määrittelyyn rakenteisesti sähköisessä ympäristössä. Ohjelman suunnittelussa on huomioitu valtion hankintatoimen erityispiirteet ja siinä hyödynnetään valtionhallinnossa kehitettyjä yhteisiä malleja

Koulutus on tarkoitettu organisaatioille, joilla on jo kokemusta Cloudian sähköisestä kilpailutusratkaisusta (käyttöönottokoulutus suoritettu) tai rakenteiseen tietoon perustuvan järjestelmän käyttämisestä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (DL 3.5.) koulutushaussamme.

Koulutus toteutetaan myös syksyllä: Hankinnan suunnittelu ja toteutus Hanki-palvelussa - case asiantuntijapalvelut 7.11.

 

UUTUUS Sähköisen huutokaupan hyödyntäminen ja käytännön toteutus hankinnoissa 27.9.

Milloin kannattaa käyttää sähköistä huutokauppaa ja miten markkinatilanne ja kilpailu tulee hankinnan suunnittelussa huomioida?

Minkälaisissa hankinnoissa huutokauppaa on käytetty ja mitkä ovat kokemukset?

Mitä hankintalaki sanoo sähköisestä huutokaupasta ja mitä hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa on lainsäädännön näkökulmasta huomioitava?

Koulutuksessa tarkastellaan markkinoiden ja kilpailun näkökulmasta sähköisen huutokaupan hyödyntämisen edellytyksiä sekä opitaan kokemuksista ja tutustutaan hyviin käytäntöihin huutokaupan soveltamisesta. Iltapäivän aikana paneudutaan myös uuden hankintalain sähköiselle huutokaupalle asettamiin vaatimuksiin ja perehdytään huutokaupan käytännön toteutukseen Cloudia-järjestelmässä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Cloudia-järjestelmän käyttäjät ja hankinnoista vastaavat.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (DL 14.9.) koulutushaussamme.

Lisätietoja ja muuta aiheeseen liittyvää koulutusta

Lisätietoja Hanki-palveluun liittyvästä ja muusta hankintatoimen koulutuksesta: koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordberg, carl-johan.nordberg@haus.fi, puh. 0207 180 254

Tutustu hankintatoimen vuoden 2017 koulutuksiin verkkosivuillamme!

Koulutushaussa näkyvät kaikki ne koulutukset, joihin voi jo ilmoittautua. Voit hakea koulutuksia esim. aihealueittain, suoraan nimellä tai tiettynä ajankohtana.

| Categories: Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1503) | Return

Post a Comment