13

Hyveet työssä -prosessi käynnistyy HAUSissa

posted on

Helmikuussa HAUSissa käynnistyy Hyveet työssä -prosessi. Se on kolmen kuukauden mittainen prosessi, joka koostuu yhdestä lähityöpäivästä ja kahdesta puolen päivän mittaisesta työpajasta sekä näiden välillä toteutettavasta verkkotyöskentelystä. Hyveet työssä on pastori Antti Kylliäisen kehittämä prosessi.

Henkilöstö määrittelee omat hyveensä

Hyveprosessin kuluessa HAUSin henkilöstö itse nimeää ja määrittelee omat hyveensä, kuvaa oman lähtötasonsa hyveiden mukaisessa toiminnassa, vastaa itse omasta kehittymisestään ja saavuttamiensa tulosten arvioinnista. Kaikki prosessin kuluessa saavutettu on osallistujien omaa ansiota.

Keskitytään hyvän vahvistamiseen

Toiseksi, hyveprosessin kuluessa keskitytään määrätietoisesti hyvään ja sen vahvistamiseen. Prosessin kuluessa tulee toki esiin myös kaikki se, mikä organisaatiossa ei toimi, mutta sen sijaan, että takerruttaisiin epäkohtiin ja juututtaisiin niihin, rakennetaan yhdessä keskeiseksi todettua hyvää. Lopputuloksena on, että moni epäkohta korjautuu matkan varrella huomaamatta ikään kuin itsestään, tai vähintäänkin osallistujien kokemus työstään ja työyhteisöstään muuttuu hyvän kasvaessa entistä myönteisemmäksi.

Hyveet ovat niitä ominaisuuksia, jotka tekevät meistä hyviä paitsi ylipäätään ihmisinä myös kaikissa niissä rooleissa ja tehtävissä, joissa me elämämme aikana toimimme.

Aiheesta lisää: Hyveet työssä

HAUSin yhteyshenkilö: johtaja Johanna Snellman

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (1389) | Return

Post a Comment