13

Lean-koulutus avaa uusia näkökulmia työnteon tehostamiseen

posted on

Tammikuussa HAUS toteutti ensimmäistä kertaa johdolle suunnatun lean-koulutuksen ”Johdon rooli leanin toteuttamisessa”. Koulutuksen pääpaino oli johtajuuden, työyhteisön toimintakulttuurin ja henkilöstön osaamisen hallinnan ja kehittämisen menetelmissä. Lisäksi koulutus pureutui tiiviisti esimerkkeihin, työkaluihin ja konkretisoiviin harjoitteisiin.

Johdon sitoutuminen on tärkeää

Kehityspäällikkö Anne Tulisalo Tullista osallistui koulutukseen, koska näkee myös johdon sitoutumisen ja esimerkin keskeisenä menestystekijänä leanin jalkauttamisen onnistumisessa. ”Kovin usein ei tule vastaan koulutusta, joka on näin erityisesti johdolle suunnattu ja keskittyy kertomaan johdon ymmärtämällä kielellä siitä, mitä heidän pitää tietää leanista, sen jalkauttamisen keinoista ja haasteista”, havainnollistaa Tulisalo. Toinen syy oli oma kiinnostus leaniin, miten voin hyödyntää sitä asiantuntijaorganisaation johtamisessa.
 
Tulisalo kertoo, että oli jo ennen koulutusta hieman tutustunut leaniin asiantuntijaorganisaation johtamisen näkökulmasta. ”Koulutus auttoi jäsentelemään jo mielessä pyöriviä ajatuksia ja selkeytti eri lean työkalujen kokonaisuutta ja hyödyntämistä”. Tulisalo näkee, että lean filosofiaan liittyy myös haastavampia tehtäviä, esimerkiksi toiminnan mittaaminen tilastollisesti, mutta hyvään alkuun toiminnan kehittämisessä ja tehostamisessa pääsee helpommallakin.

Hyödynnämme parhaat palat

Tulisalon omassa organisaatiossa, Tullin tietohallinnossa leania aiotaan jatkossa hyödyntää poimimalla heille siitä parhaat palat, sellaiset, joita voidaan kokeilla ja viedä käytäntöön nopeasti ja suhteellisen pienellä panostuksella esim.

•    Johtoryhmätyöskentelyssä kiinnitetään huomiota visioiden ja tavoitteiden viestintään kaikkien ymmärtämässä muodossa
•    Tehostetaan tehtävien- ja resurssienhallintaa tekemällä työ läpinäkyväksi ja visualisoimalla tilannekuvaa kanban-taulujen, yhteisen rytmin, priorisoinnin ja etenemisen seurannan kautta
(fifo-periaatteella)
•    Ollaan läsnä asiantuntijoiden arjessa (gemba-kävelyt), tiedetään mitä on työn alla ja miten työ sujuu.
•    Tarkastellaan työtä ja toimintaa koko kokonaisuus huomioiden, ei ainoastaan omaa ”siiloa” osaoptimoiden. Tunnistetaan ja pyritään nopeasti poistamaan työskentelyn pullonkaulat. Esim. koulutukseen myös osallistuneen kollegan kanssa tunnistimme ryhmiemme rajat ylittäviä haasteita, joihin löydettiin ratkaisuja.
•    Vaikuttava toiminnan kehittäminen tapahtuu työn suorittamisen tasolla. Kuunnellaan ja hyödynnetään asiantuntijoiden osaamista ja asiantuntemusta myös jatkuvasti parantaa työn tekemisen prosesseja ja käytäntöjä. Pienin askelin.

”Hyvää tässä on se, että edellä mainittu lista on toisaalta ihan perusjohtamistyötä, ei uusi ”ismi”, joka ajankuluessa muuttuu uusien menetelmien tulemisen myötä”, kiteyttää Tulisalo.   

Tarvitsemme uusia tapoja ajatella

Tulisalo koki johdon lean-valmennuksen hyödyllisenä. ”Kyetäksemme tekemään jatkossa sama työ tai jopa enemmänkin kuin nykyään ja jatkuvasti vähemmillä resursseilla, tarvitsemme uusia tapoja ajatella ja tehdä työtä tehokkaammin”. Tulisalo uskoo, että uusi kilpailukyky mahdollistetaan uusilla tavoilla organisoida ja tehostaa työn tekemistä, ei vain pidentämällä työaikaa ja ylläpitämällä vanhoja uskomuksia ja rakenteita.

Tulevat lean-koulutuksemme:

Lean - Paranna ja nopeuta julkishallinnon prosesseja 20.3.
Johdon rooli leanin toteuttamisessa 27.-28.4.
Perehdytyskoulutus leanin perustyökaluihin ja hyötyihin 18.-19.5.


Teksti ja lisätiedot: koulutussuunnittelija Matleena Nurmiainen

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (2010) | Return

Post a Comment