08

Lean-koulutuksiamme keväällä 2017

posted on

Lean on ajankohtainen teema hallituksen strategisen ohjauksen näkökulmasta. Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi valtionhallinnossa on suunniteltu ja toteutettu johtamiskokeiluja ns. lean-mallia hyödyntämällä. Toimenpiteet pyrkivät edistämään kokeilukulttuuria, asiakaslähtöistä kehittämistä ja parempaa toimeenpanokykyä. Tavoitteena on myös, että virastot pystyvät kehittämään omaa toimintaansa. Toisaalta on tärkeä saada kokemuksia siitä, miten lean toimii valtionhallinnossa ja millaisia virastoihin suhteutettavia hyötyjä sillä on mahdollista saavuttaa.

HAUS on omalta osaltaan mukana mahdollistamassa valtionhallinnon lean-tietoisuuden kasvattamista, edistämässä käynnistettäviä kokeiluja sekä tukemalla virastoja toimeenpanoissa. Keväällä 2017 tarjoamme uuden lean-koulutuskokonaisuuden. Se on rakennettu seuraamalla aktiivisesti valtionhallinnossa käytyä lean-keskustelua, huomioimalla johtamisen kärkihankkeen tavoitteet sekä analysoimalla saatua palautetta ja kokemuksia.

Lean-koulutuksia järjestetään myös organisaatiokohtaisesti. Kaikki avoimen koulutustarjontamme koulutukset ovat räätälöitävissä organisaatiokohtaisiksi toteutuksiksi huomioiden kunkin ministeriön / viraston erityistarpeet ja tavoitteet.

Tutustu lean-koulutus esitteeseemme (pdf).

Tiedustelut: koulutussuunnittelija Matleena Nurmiainen  puh. 0207 180 205

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (2328) | Return

Attachments

  1. Lean koulutukset kevät 2017.pdf 12/8/2016 4:30:05 AM

Post a Comment