23

Valtion tulot ja menot nähtävissä uudella tavalla: Tutkibudjettia.fi

posted on

Valtiovarainministeriö julkisti torstaina 22. syyskuuta uuden vuorovaikutteisen ja visuaalisen Tutkibudjettia.fi-palvelun. Palvelussa voi kätevästi tutkia, millaisista tuloista ja menoista valtion budjetti koostuu. Tavoitteena on esittää tiedot ymmärrettävästi ja kiinnostavasti.

Mihin valtio käyttää rahansa Suomessa? Tutkibudjettia.fi kertoo

Tutkibudjettia.fi esittelee valtion budjettitaloutta. Palvelusta löytyy talousarviot aina vuodesta 2014 lähtien. Visualisointi kattaa syyskuussa annetun hallituksen talousarvioesityksen lisäksi joulukuussa eduskunnan päättämän lopullisen budjetin (eduskunnan kirjelmä). Visualisoidussa budjetissa ei ole mukana lisätalousarvioita.

Etusivulle on lisäksi koottu budjettitalouden avainlukuja. Palvelussa myös esitellään, miten valtion budjettitalous sijoittuu julkiseen talouteen sekä missä vaiheessa talousarvionvalmistelu kulloinkin on.

Nyt keskiössä on vuoden 2017 talousarvioesitys. Palvelun tiedot päivittyvät talousarvion valmistelun edetessä. Seuraavan kerran tiedot päivittyvät, kun eduskunta hyväksyy talousarvion joulukuussa.

Käyttäjän tarpeet taustalla

Tutkibudjettia.fi-palvelu on tehty käyttäjää varten. Palvelun vuorovaikutteisuus osallistaa käyttäjää tukimaan, mistä valtion budjetti koostuu. Tiedot esitetään visuaalisesti, joten ne on helppo hahmottaa. Tavoitteena myös on, että uusi palvelu houkuttelisi kansalaisia osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Palvelussa voi edetä päätasolta syvemmille tasoille. Esimerkiksi menot esitetään ministeriötasolta aina menoarvion pienimpään alakohtaan, momenttitasolle. Käyttäjän on mahdollista tarkastella tietoja euromääräisenä ja vertailla muutoksia suhteessa edelliseen talousarvioon.

Varsinaisen talousarvion lisäksi palveluun on valittu esitettäväksi myös eräitä teemoja. Teemojen avulla on mahdollista tarkastella ja hahmottaa mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kokonaisuuksia. Tiettyihin teemoihin liittyvät määrärahat on koottu yhteen ja ne muodostuvat yhden tai useamman ministeriön hallinnonalan määrärahoista kokonaismomenttitason tarkkuudella. Teemoja ovat esimerkiksi korkeakoulutus, liikenneväylät, veteraanit ja maatalous.

Menolajittelu puolestaan auttaa hahmottamaan, miten siirtomenot, kulutusmenot, sijoitusmenot ja muut menot muodostuvat.

Budjetti-data aineisto tulee avoimesta datasta

Palvelu perustuu valtion talousarvioesitykset -palvelun avoimeen dataan. Vuodesta 2014 lähtien kaikki hallituksen talousarvioesitykset ja vuodesta 2016 lähtien myös valtiovarainministeriön ehdotukset tuotetaan koneluettavassa muodossa budjetti.vm.fi-sivustolle aina 24 tunnin kuluttua talousarvioesityksen julkaisemisesta.

Avoin data on saatavilla tällä hetkellä vain suomeksi, joten myös Tutkibudjettia.fi on saatavilla vain suomeksi.

Tutkibudjettia.fi
Tietoisku

Lähde ja kuva: valtiovarainministeriö

  

| Categories: Valtionhallinto | Tags: | View Count: (3569) | Return

Post a Comment