04

Tulevaisuuden johtajat Tulevaisuusleirillä

posted on

Tulevaisuuden johtajat -ohjelma on valtiovarainministeriön valtiohallinnon yhteinen konserniohjelma, jonka juuret ulottuvat vuoteen 2008. Silloin toteutettiin ensimmäinen Tulevaisuuden johtajat -kurssi. Sen jälkeen vastaavia kursseja järjestettiin kuusi ja ohjelman suoritti yhteensä 175 ylimmän johdon ja sen välittömään potentiaaliin kuuluvaa valtionhallinnon johtajaa. Ohjelman päätoteuttajana on toiminut alusta lähtien HAUS.

Yhtenäisen johtamiskulttuurin vahvistaminen

Ensimmäisen seitsemän kurssin rupeaman jälkeen ohjelmaa uudistettiin tukemaan ajankohtaisia yhteiskunnallisia tavoitteita ja valtion tavoitteita työnantajana. Tänä vuonna jatkuneen ohjelman perusajatus valtionhallinnon yhtenäisen johtamiskulttuurin ja poikkihallinnollisen verkottumisen vahvistamisesta on kuitenkin säilynyt entisellään. Näiden päämäärien rinnalle ohjelman tavoitteiksi nostettiin strategisen kyvykkyyden, tulevaisuuden herkkyyden, palvelualttiuden ja julkisen johtamisen yhteisen arvopohjan vahvistaminen.

Erilaiset toteuttamismallit

Yksi Tulevaisuuden johtajat -ohjelman uudistamisen kimmoke oli se, että kurssien toteutusrytmiä haluttiin tihentää kahteen kurssiin vuodessa. Samalla haluttiin kokeilla kahta erilaista toteutusmallia, Tulevaisuusleiriä ja Tulevaisuuspajoja. Ensimmäisenä vuorossa oli Tulevaisuusleiri, joka järjestettiin toukokuussa Haikon kartanossa. 25 tulevaisuuden johtajaa kokoontui viideksi aurinkoiseksi päiväksi yhteen pohtimaan julkisen johtamisen toimintaympäristöä, sen keskisimpiä ilmiöitä ja merkittävimpiä Suomeen kohdistuvia muutosvoimia sekä rohkeaa, kokeilevaa muutosjohtajuutta.

Ohjelma eteni alustusten, ryhmäpohdintojen, tulevaisuustyöskentelyn, liiketoimintamallien rakentamisen ja henkilökohtaisten huomioiden ja oivallusten kirjaamisen vaihtuvalla rytmillä. Iltaisin jatkettiin päivän teemojen reflektointia sekä kokemusten ja näkemysten vaihtoa. Omaa johtajuutta sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön dynamiikkaa tutkittiin myös luovassa rumpupajassa afrikkalaisen rytmin kautta.

Osallistujat tyytyväisiä leirimuotoiseen toteutukseen

 • Osallistujien palautteen perusteella leirimuotoinen toteutus oli kannattava kokeilu. Osallistujien sanoin:
 • ”Tasokas sisältö ja tiukka ohjelma pakottivat pinnistelemään silloinkin, kun voimat oli jo miltei käytetty.”
 • ”Osallistujien kesken syntyi hyvä ryhmähenki ja yhteistyö yllättävän nopeasti.”
 • ”Erilaiset menetelmät rytmittyivät hyvin ja tekivät päivistä kiinnostavia.”
 • ”Leiri oli hyvä, antoisa ja raskas.”
 • ”Viikko hirvitti etukäteen, mutta oli ihan loistava. Ryhmä syntyi eri tavalla.”
 • ”Parasta on verkostoituminen, koska johtaminen on aika yksinäistä hommaa. Täällä on syntynyt luottamusta, jolle voimme rakentaa jatkossa. Voimme puhua vaikeistakin asioista.”

  Pari viikkoa Tulevaisuusleirin jälkeen kurssi kokoontui synteesipäivään. Päivässä tehtiin yhteenvetoa leirillä kuullusta, koetusta ja opitusta. Ajatukset konkretisoitiin muutosjohtamisen toimeenpano-ohjelmiksi.

  Kevään kurssilaisten Tulevaisuuden johtajat -taival jatkuu syksyllä, kun he kokoontuvat vuoden toisen, elokuussa alkaneen kurssin osallistujien kanssa yhteisiin verkostomoduuleihin. Ne järjestetään yhteistyössä eduskunnan, Suomen kuntaliiton ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n kanssa. Sen jälkeen tapaamiset jatkuvat erilaisilla foorumeilla isommissa ja pienemmissä tulevaisuuden johtajien ryhmissä.

Valtava voimavara valtionhallinnossa

Elokuussa alkaneen syksyn kurssin jälkeen tulevaisuuden johtajien joukko on kasvanut n. 230 johtajaan. Se on valtava voimavara valtionhallinnossa, jossa on toimintaympäristön voimakkaasta muutoksesta ja visaisten johtamishaasteiden lisääntymisestä johtuen yhä enemmän kysyntää rohkealle ja esimerkilliselle johtajuudelle. Kevään Tulevaisuuden johtaja kiteytti asian näin: ”Kurssin suurin anti on ollut havaita, kuinka hyvää porukkaa valtiolla on töissä. Olen huomannut, että tämä on paljon radikaalimpaa porukkaa kuin kukaan uskoisikaan. Toivon, että emme menetä tätä henkistä yhteyttä, joka meillä on. Nyt on sellainen fiilis, että jos meidät koottaisiin yhteen ratkomaan mitä tahansa ongelmaa, me pystyisimme sen ratkomaan. Tällä kurssilla on sopivasti kyynisyyttä ja sopivasti optimismia.”


Teksti ja lisätiedot: johtaja Johanna Snellman, puh. 0207 180 249.

| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (2955) | Return

Post a Comment