18

Tarjolla kolme tiivistä tietopakettia valtion rahoitusmuodoista, niiden sisällöistä ja menettelytavoista – voit osallistua myös videovälitteisesti

posted on

Valtion rahoitus on jaettu perinteisesti kolmeen rahoitusmuotoon: budjettirahoitukseen, maksulliseen toimintaan ja yhteisrahoitteiseen toimintaan. Budjettirahoituksen erityispiirteitä ovat valtuudet ja valtionavut. Jokaiseen rahoitusmuotoon liittyy omia menettelytapoja ja periaatteita. HAUS järjestää tänä syksynä kolme rahoituksen perusteisiin keskittyvää kurssia.

Kurssit ovat tiiviitä tietopaketteja eri rahoitusmuodoista, niiden sisällöistä ja menettelytavoista.

Koulutuksiin voit osallistua paikan päällä tai videovälitteisesti. Koulutukset ovat avoimia kaikille rahoituksen parissa työskenteleville ja niistä perustietoa tarvitseville.

UUTUUS Valtionapujärjestelmän perusteet 12.10.

Suurin osa valtion budjetista jaetaan valtionapuina muulle julkiselle sektorille ja elinkeinoelämälle. Valtionapujen talouden hoito ja hallinnointi ovat omat osaamisalueensa. Valtionapujärjestelmän perusteet -kurssi on tiivis tietopaketti valtionapujen käsitteistä, käytänteistä ja hyvästä hallinnoinnista. Valtiovarainministeriön asettama valtionavustustyöryhmä jätti mietintönsä reilu vuosi sitten. Sen perusteella valmistellaan muutoksia valtionavustuslakiin. Kurssilla voit päivittää tietosi tulevista muutoksista. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 30.9. koulutushaussamme.

UUTUUS Yhteisrahoitteisen toiminnan perusteet 13.10.

Yhteisrahoitteisen toiminnan perusteet -kurssi perehdyttää toimintaan liittyviin menettelytapoihin ja käytänteisiin. Koulutuksessa läpikäydään yhteisrahoitteista toimintaa koskevat käsitteet, säädösperusta ja kokonaiskustannuslaskentamalli. Lisäksi perehdytään yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviin kirjauksiin, budjetointiin ja kustannusvastaavuuslaskelmiin. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 30.9. koulutushaussamme.

Valtion talousarvion perusteet 14.10.

Talousarvio on tärkein valtion taloutta koskeva asiakirja. Talousarvion soveltamisen perusteet ja keskeinen sisältö tulee olla talouden kanssa työskentelevien hallussa. Talousarvion perusteet -kurssi tarjoaa tietopaketin valtion talousarviosta ja sen soveltamisesta. Koulutuksessa käydään lävitse talousarvion keskeinen sisältö. Päivän aikana perehdytään mm. budjetointiperiaatteisiin, määrärahalajeihin, määrärahojen käyttötarkoituksiin, momentteihin ja niiden vakiosisältöihin sekä tilijaotteluun. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 3.10. koulutushaussamme.

 

Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Ulla Suomela, ulla.suomela@haus.fi, puh. 0207 180 207
Koulutussuunnittelja Katja Valtonen, katja.valtonen@haus.fi, puh. 0207 180 282

| Categories: Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (3715) | Return

Post a Comment