27

HAUSin vuosi 2015

posted on

HAUS kehittämiskeskus Oy:n 20.6.2016 valtiovarainministeriössä pidetty yhtiökokous vahvisti yhtiön vuoden 2015 tilinpäätöksen. Vuonna 2015 HAUSin liikevaihto oli 6 010 221,88 euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 76 369,28 euroa. Tilikauden voitto oli +155 354,68 euroa ja taseen loppusumma 4 956 432,88 euroa.

Koulutusta valtionhallintoon

Vuonna 2015 HAUS toteutti koulutusta ja valmennusta tehtävänsä mukaisesti erityisesti valtionhallinnon organisaatioille valtiospesifeistä sisällöistä.  Pitkät koulutusohjelmat toteutuivat suunnitellusti samoin suurin osa lyhytkursseista ja ajankohtaispäivistä. Erityisesti lyhytkurssien osanottajamäärissä oli kuitenkin edelliseen vuoteen verrattuna laskua. Syitä laskuun arvioitiin laajalti vuoden aikana; trendi tässä oli hyvin samanlainen kuin mitä viestiä saimme myös useista muista koulutusorganisaatioista. Uusia ohjelmia käynnistyi HAUSin omina tuotteina sekä yhteistyökumppaneiden kanssa valmisteltuina, tilaushankkeita toteutettiin kaikilla koulutusalueilla.

Tärkeä kansainvälinen toimija

Vuosi 2015 oli HAUSin kansainvälisen liiketoiminnan huippuvuosi. Vuoden aikana HAUSilla oli käynnissä yhteensä viisi Twinning hanketta ja yksi Twinning Light hanke. Lisäksi ulkoasiainministeriön rahoittamia kumppanuushankkeita toteutettiin Afrikan ja EU:n itäisen kumppanuuden maissa. Suomen julkinen sektori kiinnosti edelleen ja siitä olivat osoituksena myös HAUSissa korkeatasoisille kansainvälisille ryhmille järjestetyt seminaarit.  

Jatkuvaa kehittämistyötä

Vuonna 2015 panostettiin koulutussisältöjen ja monimuoto-opetuksen kehittämiseen. Lisäksi HAUS investoi uuteen asiakashallintajärjestelmään (CRM), joka mahdollistaa entistä tehokkaamman asiakasprosessien hallinnan. Viestintää kehitettiin kokonaisvaltaisesti, visuaalinen ilme uudistui ja uudet www-sivut avattiin.  

Yritysvastuu osana johtamista ja kaikkea toimintaa

HAUSissa vahvat eettiset periaatteet liittyvät kaikkeen toimintaan. Yritysvastuu on määritelty suhteessa liiketoimintaan ja asiakassuhteisiin, henkilöstöön ja johtamiseen, hankinta- ja ostotoimintaan sekä ympäristöön. Yritysvastuuraportissa 2015 on koottu keskeiset näihin alueisiin liittyvät toimenpiteet ja huomiot.  HAUSin keskeiset yritysvastuun periaatteet löytyvät HAUSin www-sivuilta sekä suomeksi että englanniksi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Anneli Temmes, anneli.temmes(at)haus.fi

| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (2347) | Return

Post a Comment