15

Taitavasti muutoksessa -valmennus keskittyy organisaatioiden konkreettisiin muutostilanteisiin

posted on

Muutokset ovat tulleet niin pysyväksi osaksi arkeamme, että ajoittain niitä on jopa vaikea huomata. Ihmiset reagoivat muutoksiin monilla eri tavoilla. Joillekin muutokset ovat miltei aina lamauttavia ja turhauttavia. Toiset taas kohtaavat muutokset mahdollisuuksina ja imevät niistä kaiken energian itselleen ja organisaatiolleen. Esimiesten ja johtajien vaativana tehtävänä on yrittää tasapainoilla erilaisten ihmisten kanssa muutostilanteissa ja miettiä, millainen viestintä ja johtaminen soveltuisivat mahdollisimman hyvin kuhunkin tilanteeseen. Muutostilanteissa lähiesimies on suurennuslasin alla. Esimiehen asenne, viestintätyyli ja läsnäolo vaikuttavat siihen, kuinka tiimi ja alaiset sitoutuvat muutoksen läpiviemiseen.

Työvälineitä muutosviestintään ja muutostilanteiden johtamiseen

HAUSin Taitavasti muutoksessa –valmennuksessa maaliskuussa 2016 paneuduttiin organisaatioiden konkreettisiin muutostilanteisiin. Mitä esimies voi tehdä silloin, kun muutokset tuntuvat vievän suurimman osan alaisten energiasta? Mitä esimies voi vastata alaiselle asiasta, josta hän itsekään ei tiedä enempää? Valmennuspäivän keskiössä oli osallistujien arki, joka antoi oivan lähtökohdan siihen, miten muutostilanteita voidaan lähestyä erilaisista näkökulmista. Päivän tavoitteena oli antaa työvälineitä niin muutosviestintään kuin muutostilanteiden johtamiseenkin. Päivän aikana tehtyjen harjoitusten ja reflektointien tarkoituksena oli auttaa osallistujia hahmottelemaan konkreettista suunnitelmaa aikatauluineen ja toimintatapoineen oman organisaation muutostilanteen edistämiseksi ja selkeyttämiseksi.

Maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne sisäministeriöstä oli yksi valmennukseen osallistuneista. Hän uskoo, että lähiesimiehenä työskentelyyn kannattaa hakea uusia ajatuksia aina sopivin väliajoin. Päivärinteelle tämä valmennus tuli varsin sopivaan aikaan. ”Arvelin, että valmennus sopisi hyvin juuri nyt siihen muutokseen ja uuteen tilanteeseen, jota olemme lähityöyhteisönä eläneet viime kuukaudet ja joka jatkossakin haastaa meitä”, toteaa Päivärinne. Koulutuksen parhaimpana antina Päivärinne pitää sitä, että sai useita viestintään liittyviä konkreettisia työkaluja, joita hän voi tarpeen mukaan ryhtyä käyttämään. ”Tietysti vasta aika näyttää mitä pysyvämmin jää anniksi ja miten onnistun ideoita käyttämään. Olin kuitenkin hyvin innostunut ja tyytyväinen kurssin antiin”, kertoo Päivärinne. Hän aikoo myös esitellä jonkin koulutuksessa saamansa idean työpaikan kehittämispäivänä tehtävässä yhteisessä harjoitteessa. ”Parhaiten uudet ideat voi omaksua käyttöön jos niitä soveltaa ja kokeilee käytössä aktiivisesti itse”, muotoilee Päivärinne.

Kuuntele, ihmettele ja keskustele

Muutostilanteissa esimiehillä on useita viestintätehtäviä. Heidän olisi tärkeä jalkautua ja kuunnella, ihmetellä ja keskustella, mutta myös pitää tavoite kirkkaana. Alaisten keskuudessa turvallisuuden ja myönteisyyden tunteita muutostilanteissa saattavat kasvattaa myös, jos esimies osaa kertoa mikä pysyy, mikä poistuu ja mitä tulee tilalle. Päivärinne koki, että valmennuspäivässä osallistujia käytettiin onnistuneesti valmennustiiminä ja voi suositella valmennusta myös muille esimiestehtävissä oleville henkilöille. ”Lähiesimiestyö ja johtaminenhan on mielestäni suurelta osin viestintää ja kommunikaatiota. Näitä valmiuksia on hyvä kehittää jatkuvasti”, miettii Päivärinne.

Syksyn Taitavasti muutoksessa -valmennus järjestetään 20.10.2016

Kouluttaja: Taru Uhrman, viestintäkonsultti, valmentaja

Lisätiedot: koulutuspäällikkö Helena Viskari, puh. 0207 180 255, helena.viskari@haus.fi

Teksti: koulutussuunnittelija Matleena Nurmiainen

| Categories: HAUS, Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1912) | Return

Post a Comment