17

Tilauksesta perintään – missä mennään?

posted on

Valtiokonttorin ja HAUSin 16.3. järjestämä Tilauksesta perintään (TiPe) -prosessipäivä keräsi 45 osallistujaa Valtiokonttoriin.  Prosessialueen kuulumisia käsiteltiin aamupäivän aikana laajasti. Keskustelu oli vilkasta ja prosessien kehittämisideoita tuli runsaasti.  

HaMa-prosessi keskeisellä sijalla kehittämisessä, Tilhan käyttöä edistettävä edelleen

Tilaisuuden aluksi apulaisjohtaja Maileena Tervaportti Valtiokonttorista kertoi ajankohtaisia taloushallinnon kuulumisia. Hankinnasta maksuun -prosessi on keskeisellä sijalla kehittämisessä. Prosessien edistäminen on kytketty osaksi hankintojen digitalisoinnin kehittämistä. Digitalisaatiota koskeva tavoitetila lähtee lausunnolle ministeriöihin ja virastoihin. Tilaustenhallintajärjestelmän (Tilha) ja Rondon kilpailutus kytketään osaksi tätä kokonaisuutta. Tilhan käyttöä on edistettävä edelleen.

Kirjanpitotehtävien siirtohanke (Kiti) etenee ja siirtoa koskeva esitys perusteluineen lähtee lausunnoille lähiaikoina”, Tervaportti totesi.

Tilauksesta perintään -prosessialueella tapahtuu paljon

Taloushallintoasiantuntija Kristiina Seppälä Valtiokonttorista esitteli Tilauksesta perintään -prosessialueen maastoa. Verkkolaskujen lähetysprosentti on 15 %, tavoitetilasta (18 %) ollaan viime vuosina jääty hieman jälkeen. Kansallisen tason kehittäminen, kuten verkkolaskuosoitteiston saaminen osaksi YTJ-rekisteriä, toivottavasti vauhdittavat verkkolaskun käyttöä.

Valtiokonttori kerää prosessialueen kehittämisideoita eri tavoin. Paljon isoja ja pieniä kehittämisponnistuksia on käynnissä mm. prosessin hyvien käytäntöjen selvittämiseksi ja laskusisällön kehittämiseksi. Valtiokonttori on päivittänyt TiPe:n prosessikuvia. Vastuunjakotaulukot taloushallinnon prosessien osalta ylläpidetään Valtiokonttorissa keskitetysti. Vastuunjakotaulukot, uudet prosessikuvat sekä verkkolaskutilastot hallinnonaloittain ja virastoittain ovat saatavilla Valtiokonttorin sivuilla.

Kristiina Seppälä

Valtiokonttori jalkautunut kentälle keräämään hyviä käytänteitä virastoista

Taloushallintoasiantuntija Ville Hänninen Valtiokonttorista kertoi Tilauksesta perintään -prosessin kehittämiseksi tehtävästä työstä. Hyvät käytännöt -ohje tullaan päivittämään saatujen palautteiden perusteella. Uusi ohje julkaistaan viimeistään loka-marraskuussa 2016.

Valtiokonttori on tehnyt myös virastovierailuja prosessin vaiheiden, erityisesti prosessin alkupään selvittämiseksi sekä hyvien käytänteiden tunnistamiseksi. Kehittämistarpeet prosessipäivän perusteella kohdistuivat saatavien perintään ja asiakasrekisterin ylläpitoon sekä tietojen siirtoon virastoista Palkeisiin.

Ville Hänninen

Palkeiden ajankohtaiset kehittämiskohteet ja kuluvan vuoden painopisteet

Taloushallintoasiantuntija Anni Koskinen Valtiokonttorista kertoi kuluvan vuoden painopisteistä ja kehittämiskohteista Palkeissa.

Kiekun tiedonsiirtokanavat mahdollistavat nopean, luotettavan sekä helpon tiedon toimituksen”, Koskinen totesi. 

Kuluttajaverkkolaskutus on myös mahdollista Kiekun myötä. Tällä hetkellä on käynnissä kaksi pilottihanketta, jossa toiminnallisuutta testataan. Palkeiden palveluita liittyen maksuaikojen myöntämiseen, perintään, hyvityslaskujen palautuksiin ja tileistä poistoihin on laajennettu ja kehitetty.  Palkeet pyrkii lisäämään automatiikkaa ja hyödyntämään robotiikkaa.  Käynnistymässä on myös verkkomaksuratkaisuprojekti, koska nykyinen kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun Vetuman sopimuskausi päättyy.

Anni Koskinen

EU:ssa käynnissä verkkolaskutuksen standardoimistyö - on varmistettava, etteivät suomalaiset hyvät käytännöt vaarannu

Laskutuksen tiimoilta tapahtuu myös EU-tasolla. Lead Product Manager Tapani Turunen Tieto Oy:stä kertoi EU:n sähköisen laskutuksen vaatimuksista. Julkisissa hankintoihin liittyen julkisilla toimijoilla on velvoite vastaanottaa sähköisiä laskuja. Tähän liittyen EU:ssa on käynnissä verkkolaskutuksen standardoimistyö. Ensimmäisessä vaiheessa on pyritty määrittelemään laskun tietosisältöä. Standardoinnilla on erityistä vaikutusta EUn sisäiseen laskuliikenteeseen eri maiden välillä. Haasteena on mm. käytettävät laskuformaatit ja miten laskut saadaan käännettyä eri maiden ja toimialojen mahdollisiin laskuformaatteihin.

Tapani Turunen

Tärkeää on, että Suomen mallit saadaan sovitettua yhteen EU:n yhteiseen standardiin.

Suomi on ollut edelläkävijä sähköisessä laskutuksessa ja on varmistettava, että meidän hyvät käytäntömme eivät vaarannu”, Turunen totesi.

EU:n direktiivi sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa sekä siihen liittyvä standardointi toimenpannaan vuosien 2017-2018 aikana.

Valtion taloushallintopäivä järjestetään 16.11. - merkitse aika jo nyt kalenteriin!

Tiivis aamupäivä tarjosi paljon asiaa Tilauksesta perintään -prosessialueelta. Seuraava ajankohtaispäivä taloushallinnossa on Valtion taloushallintopäivä 16.11Päivän yksityiskohtainen ohjelma päivitetään HAUSin verkkosivuille tuonnempana, mutta voit ilmoittautua mukaan jo nyt ko. linkistä. 

 

Teksti ja lisätietoja: taloushallinnon koulutuspäällikkö Ulla Suomela, p. 040 140 8197
Kuvat: Ulla Suomela, Katja Valtonen

 

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (2700) | Return

Post a Comment