15

HAUS tukee hyvää hallintoa Sambiassa kehittämällä julkisia hankintoja

posted on

HAUS on aloittanut 2,5-vuotisen Twinning-hankkeen Sambian julkisten hankintojen viraston (Zambia Public Procurement Authority ZPPA) kehittämiseksi. Suomen ulkoasiainministeriön rahoittaman hankkeen kick off -tilaisuus pidettiin Lusakassa 3.3.2016.

Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui noin 35 valtionhallinnon, ZPPA:n sidosryhmien, donoreiden ja ZPPA:n edustajaa.

 

Kuvassa vasemmalta ZPPA:n pääjohtaja Chibelushi Musongole, HAUSin toimitusjohtaja Anneli Temmes,
kuljetusten, julkisten töiden, hankintojen ja viestinnän ministeri Yamfwa Mukanga, valtiovarainministeriön valtiosihteeri Ronald Simwinga ja asiainhoitaja Mauri Starckman Suomen suurlähetystöstä.

Alkavan Twinning-hankkeen tulokset hyödyttävät koko Sambiaa

ZPPA:n pääjohtajan Chibelushi Musongolen tervehdyksessä tuotiin esiin Twinning-hankkeen merkitys ZPPA:n muutosprosessin tukemisessa instituutioksi, joka toimii mahdollisimman tehokkaasti. Kun julkiset hankinnat toteutetaan tehokkaasti, koko maa hyötyy tästä lisäarvosta, sillä silloin hallituksen investoinnelle saadaan parempi vastine. ”Kiitän Suomen hallitusta resurssien allokoinnista yhteistyöllemme!”

Chibelushi Musongole

HAUSin vankka Twinning-kokemus tukena alkavan yhteistyön menestyksekkäässä toteuttamisessa

HAUSin toimitusjohtaja Anneli Temmes painotti luottamuksen merkitystä kumppanuudessa, myös Twinning-hankkeessa. Hänen mukaansa luottamuksen lisäksi alkavassa Twinning-hankkeessa tavoitteiden realistisuus ja yhteisymmärrys niiden toteutuksesta ja aikataulusta antavat hyvät edellytykset tuloksellisuuteen. HAUSin vankka kokemus EU-rahoitteisista Twinning-hankkeista hyödyttää myös alkavaa yhteistyötä. ”Tämä on jälleen oppimisprosessi osapuolille, jossa voidaan kehittää innovatiivisiakin uusia tapoja toimia. Toivotan sambialaiset kollegamme lämpimästi tervetulleiksi vierailulle Suomeen”, Temmes totesi.

Anneli Temmes

Uusi hanke jatkaa luontevasti Sambiassa jo aiemmin tehtyä hyvää työtä

Suomen hallituksen edustajana asiainhoitaja Mauri Starckman Suomen suurlähetystöstä totesi Suomen ja Sambian yli neljänkymmenen vuoden yhteistyön antavan perustan tällekin hankkeelle. Hanke vahvistaa Suomenkin tukeman maailmanpankin toteuttaman Sambian julkistalouden reformiohjelman vaikuttavuutta. Vuosien 2013 ja 2014 yhteistyön hyvät tulokset olivat perusteena nykyisen hankkeen rahoitukselle. ”Tavoitteena on, että jokainen sentti kestää pitempään, tavoitteena paremmat palvelut ja köyhyyden väheneminen”, Starckman linjasi.

Mauri Starckman

Hyvä johtajuus ja henkilöstöhallinto ovat tärkeässä asemassa julkisten hankintojen läpinäkyvyyden kehittämisessä

Avatessaan hankkeen virallisesti Sambian hallituksen puolesta, valtiosihteeri Ronald Simwinga totesi julkisten hankintojen nousevan noin 4,6 miljardiin euroon vuonna 2016. Valtiosihteeri korosti, että HAUSin yhteistyöhanke tukee oivalla tavalla hyvää johtajuutta ja henkilöstöhallintoa, jotka ovat tärkeässä asemassa julkisten hankintojen läpinäkyvyyden kehittämiseksi.

Tervehdysten jälkeen johtaja Gloria Ngoma ZPPA:sta ja hankkeen Chief Partnership Advisor Markku Siltanen esittelivät vuosien 2013 ja 2014 yhteistyön tulokset ja nyt alkavan 1,3 miljoonan euron Twinning-hankkeen tavoitteet, toteutustavan ja resurssit vuosille 2016-2018. ”Riskianalyysin avulla pyrimme myös ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet, jos uhkatekijöitä ilmenee”, Siltanen totesi.


Markku Siltanen

Pääjohtaja Musongole ZPPA:sta luennoi tilaisuudessa julkisten hankintojen merkityksestä läpinäkyvyyden lisäämisessä ja korruption kitkemisessä. Lopuksi HAUSin senioriasiantuntija Riitta Tihinen esitteli henkilöstöstrategian merkitystä julkisille organisaatioille ja sitä, miten HAUS tukee ZPPA:n henkilöstöstrategian valmistelua.

Riitta Tihinen iloisissa kick off -tunnelmissa talousjohtaja Charles Ngosan kanssa


Teksti ja lisätietoja: Markku Siltanen, markku.siltanen@haus.fi
Kuvat: Innocy Banda

Kick off Sambian mediassa:

Times of Zambia 4.3.2016

Zambia Daily Mail 7.3.2016

| Categories: HAUS, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (2986) | Return

Post a Comment