03

Sähköiseen hankintamenettelyyn liittyvää uutta koulutustarjontaa yhteistyössä Hanselin kanssa

posted on

Siirtyminen uudistuvan hankintalainsäädännön edellyttämiin sähköisiin hankintamenettelyihin edellyttää hankkijoilta myös uutta osaamista.  HAUS on yhteistyössä Hanselin kanssa suunnitellut koulutustarjontaa, jonka tavoitteena on täydentää sähköisen kilpailutusratkaisun käytön perusosaamista sekä antaa valmiuksia hyödyntää paremmin ja tehokkaammin sähköisiä menettelyjä kilpailutuksissa.

UUTUUS Hankinnan suunnittelu ja toteutus sähköisellä ratkaisulla - case asiantuntijapalvelut 27.5.

Koulutuksessa paneudumme asiantuntijapalvelukilpailutusten tehokkaaseen läpiviemiseen Cloudian sähköisen kilpailutustyökalun avulla. Haemme vastauksia muun muassa kysymyksiin, miten asiantuntijapalveluiden kilpailutus kannattaa viedä läpi sähköisesti, miten tarjouspyyntö kannattaa mukauttaa tarjousten arvioinnin helpottamiseksi ja miten vältetään asiantuntijapalveluiden kilpailuttamisen tyypilliset karikot.

Päivän aikana käymme casen pohjalta läpi asiantuntijapalveluiden kilpailutusprosessin vaiheet keskittyen erityisesti valinta- ja vertailuperusteiden suunnitteluun sekä laadullisten kriteerien määrittelyyn rakenteisesti sähköisessä ympäristössä. Ohjelman suunnittelussa on huomioitu valtion hankintatoimen erityispiirteet ja siinä hyödynnetään valtionhallinnossa kehitettyjä yhteisiä malleja

Koulutus on tarkoitettu organisaatioille, joilla on jo kokemusta Cloudian sähköisestä kilpailutusratkaisusta (käyttöönottokoulutus suoritettu) tai rakenteiseen tietoon perustuvan järjestelmän käyttämisestä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (DL 16.5.) koulutushaussamme.


UUTUUS Sähköinen kilpailutusratkaisu osana hankintatoimen organisointia ja ohjausta 19.4.

Koulutuksessa paneudutaan sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönottoon osana hankintatoimen ohjausta ja organisointia. Tarkastelemme hankintatoimen organisoinnin näkökulmasta kilpailutusratkaisun käyttöönottoon liittyviä keskeisiä kysymyksiä ja annamme eväitä käyttöönoton tehokkaalle toteuttamiselle.

Koulutuksessa käydään läpi muun muassa, miten sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöön liittyvät hankintaprosessin roolit, valtuudet ja tehtävät on tarkoituksenmukaista organisoida.

Tarjoamme käytännön esimerkkejä kilpailutusratkaisun käyttöönotosta ja siihen liittyvistä kokemuksista. Lisäksi koulutus antaa osallistuville virastoille mahdollisuuden näkemysten vaihtoon sekä hyvien käytäntöjen vertailuun.

Koulutus on tarkoitettu sähköisen kilpailutusratkaisun käyttöönottaville virastoille.

Ilmoittautumiset (DL 5.4.): hankintatoimen koulutuspäällikkö Carl-Johan ”Calle” Nordberg, carl-johan.nordberg@haus.fi, puh. 0207 180 254

Lisätietoja verkkosivujemme koulutushaussa.


UUTUUS Sähköisen huutokaupan hyödyntäminen ja käytännön toteutus hankinnoissa 20.5.

Milloin kannattaa käyttää sähköistä huutokauppaa ja miten markkinatilanne ja kilpailu tulee hankinnan suunnittelussa huomioida?

Minkälaisissa hankinnoissa huutokauppaa on käytetty ja mitkä ovat kokemukset?

Mitä hankintalaki sanoo sähköisestä huutokaupasta ja mitä hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa on lainsäädännön näkökulmasta huomioitava?

Koulutuksessa tarkastellaan markkinoiden ja kilpailun näkökulmasta sähköisen huutokaupan hyödyntämisen edellytyksiä sekä opitaan kokemuksista ja tutustutaan hyviin käytäntöihin huutokaupan soveltamisesta. Iltapäivän aikana paneudutaan myös uudistuvan hankintalain sähköiselle huutokaupalle asettamiin vaatimuksiin ja perehdytään huutokaupan käytännön toteutukseen Cloudia-järjestelmässä.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat Cloudia-järjestelmän käyttäjät ja hankinnoista vastaavat.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (DL 9.5.) koulutushaussamme.

Muuta aiheeseen liittyvää koulutusta

Hankintatoimen vuoden 2016 koulutukset koulutuskalenterissa.

Koulutushaussa näkyvät kaikki ne koulutukset, joihin voi jo ilmoittautua. Voit hakea koulutuksia esim. aihealueittain, suoraan nimellä tai tiettynä ajankohtana.

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4317) | Return

Post a Comment