Archive by category: ValtionhallintoReturn
RSS
Tapana on sanoa, että vain muutos on pysyvää. Erilaiset ympärillämme todentuvat muutokset ja toimialamurrokset (disruptiot) ovat tulleet konkreettiseksi osaksi arjen kuvastoa ja nykyihmisten arkea. Muutos on luonteeltaan sekä määrällistä että laadullista (kvantitatiivista ja kvalitatiivista). Tulossa maksuton seminaari helmikuussa sekä monipäiväinen uutuusvalmennus huhtikuussa.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (272)
Valtionhallinnon palveluntarjoajat tuottavat luotettavat ja helposti hankittavat palvelut koko valtionhallinnon käyttöön. Yhtenäinen tapa toimia ja toimivat palvelukokonaisuudet tuovat tehokkuutta.
Read More
| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (207)
Sitra käynnisti vuoden 2017 alussa Julkisen sektorin johtaminen -avainalueen, joka on tukenut julkisen sektorin uudistumista muun muassa virkamiesjohdon pitkäkestoisilla Uudistuja-johtamiskoulutuksilla vuosina 2017-2018. Ensimmäisen kahden vuoden aikana Uudistuja-ohjelma on päässyt hyvin käyntiin ja se on saanut osallistujilta erinomaista palautetta. Konseptin rakentamisen ja kuuden kurssin toteutuksen jälkeen valmiin ohjelmakokonaisuuden tuottaminen siirtyy vuoden 2019 alusta Sitran rahoit...
Read More
| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (534)
ICT-palveluihin liittyviä erimielisyyksiä toimittajien ja palvelujen hankkijoiden välillä on käytännössä todella paljon; projektitoimitukset viivästyvät, niiden kustannukset paisuvat ja/tai työn laatu on huonoa - tai jatkuvan palvelun ostaja ei koekaan saavansa sovitulla hinnalla sitä mistä on sovittu. Se, että projektitoimituksessa tai palvelusuhteessa ajaudutaan erimielisyyksiin ei pääsääntöisesti johdu (vain) siitä, että itse sopimus olisi huono – vaan mistä?
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (661)
Työeläkkeet ovat yksi sosiaaliturvamme monimutkaisimpia asioita. Valtion eläketurva -koulutuksessa 11.12.2018 saat kokonaiskuvan keskeisistä eläkeasioista.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (407)
"Virkamies, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten." (Adolf Ehrnrootia mukaillen) HAUS Studia Generalian tavoitteena on antaa paitsi historiallista perspektiiviä nykypäivään, myös suunnata katsetta tulevaan ja siihen, mitä suomalainen virkamies ja hallinto voivat olla. Samalla käydään läpi myös millainen toimija Suomi on EU:ssa ja miltä suomalainen hallinto-osaaminen näyttää kansainvälisestä perspektiivistä. Ke...
Read More
| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (525)
Julkisen sektorin organisaatioiden laatutyön edistäminen ja sen osana laadunarviointimalliin (CAF) liittyvät tehtävät siirretään Valtiokonttorista HAUS kehittämiskeskus Oy:n hoidettavaksi 1.11.2018 alkaen.
Read More
| Categories: HAUS, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (540)
Perusoikeuksien kunnioittaminen on Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita, joihin Suomi on sitoutunut myös Euroopan unionin jäsenenä sekä osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on viime vuosina vain korostunut sekä kansallisen että ylikansallisen tason lainkäytössä ja -valmistelussa. Tästä syystä virkamiehet joutuvat arvioimaan perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä yhä useammin osana käytännön työtään.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (550)
Sinäkin käsittelet työssäsi henkilötietoja, eli ihmisiä koskevia tietoja. Tietosuojan ABC -koulutuksessa opit mitä tietosuoja on, miksi se on tärkeää ja miten henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja turvallisesti.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (657)
Valtion ensimmäinen oma HR Business Partner (HRBP) valmennus käynnistyi VM:n, Valtiokonttorin ja HAUSin yhteisenä pilottitoteutuksena tänä syksynä. Tarve tähän on kypsynyt vähitellen valtionhallinnon HR:n toimintatapojen, prosessien ja tietojärjestelmien kehittymisen myötä. HRBP-malli on itseasiassa ollut yksityisellä sektorilla käytössä jo parikymmentä vuotta ja saanut sielläkin monia erilaisia käytännön ilmenemismuotoja. Ei siis ole varsinaisesti olemassa mitään yhtä tiettyä mallia vaan useide...
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (502)
Page 1 of 9 FirstPrevious [1]2345 Last