Archive by category: KoulutusReturn
RSS
Tapana on sanoa, että vain muutos on pysyvää. Erilaiset ympärillämme todentuvat muutokset ja toimialamurrokset (disruptiot) ovat tulleet konkreettiseksi osaksi arjen kuvastoa ja nykyihmisten arkea. Muutos on luonteeltaan sekä määrällistä että laadullista (kvantitatiivista ja kvalitatiivista). Tulossa maksuton seminaari helmikuussa sekä monipäiväinen uutuusvalmennus huhtikuussa.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (273)
Ammattitutkintojen rakennetta on uudistettu. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto on vuoden 2019 alusta Liiketoiminnan ammattitutkinnon sisällä.
Read More
| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (233)
ICT-palveluihin liittyviä erimielisyyksiä toimittajien ja palvelujen hankkijoiden välillä on käytännössä todella paljon; projektitoimitukset viivästyvät, niiden kustannukset paisuvat ja/tai työn laatu on huonoa - tai jatkuvan palvelun ostaja ei koekaan saavansa sovitulla hinnalla sitä mistä on sovittu. Se, että projektitoimituksessa tai palvelusuhteessa ajaudutaan erimielisyyksiin ei pääsääntöisesti johdu (vain) siitä, että itse sopimus olisi huono – vaan mistä?
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (661)
Työeläkkeet ovat yksi sosiaaliturvamme monimutkaisimpia asioita. Valtion eläketurva -koulutuksessa 11.12.2018 saat kokonaiskuvan keskeisistä eläkeasioista.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (407)
"Virkamies, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten." (Adolf Ehrnrootia mukaillen) HAUS Studia Generalian tavoitteena on antaa paitsi historiallista perspektiiviä nykypäivään, myös suunnata katsetta tulevaan ja siihen, mitä suomalainen virkamies ja hallinto voivat olla. Samalla käydään läpi myös millainen toimija Suomi on EU:ssa ja miltä suomalainen hallinto-osaaminen näyttää kansainvälisestä perspektiivistä. Ke...
Read More
| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (525)
Perusoikeuksien kunnioittaminen on Suomen valtiosäännön keskeisiä periaatteita, joihin Suomi on sitoutunut myös Euroopan unionin jäsenenä sekä osana kansainvälisiä sopimusvelvoitteitaan. Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on viime vuosina vain korostunut sekä kansallisen että ylikansallisen tason lainkäytössä ja -valmistelussa. Tästä syystä virkamiehet joutuvat arvioimaan perus- ja ihmisoikeuksien tulkintaan ja soveltamiseen liittyviä kysymyksiä yhä useammin osana käytännön työtään.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (550)
Sinäkin käsittelet työssäsi henkilötietoja, eli ihmisiä koskevia tietoja. Tietosuojan ABC -koulutuksessa opit mitä tietosuoja on, miksi se on tärkeää ja miten henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti ja turvallisesti.
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (657)
Tuntuuko sinusta, että olet syntynyt johtajaksi? Vai oletko sinä kasvanut pikkuhiljaa ajatukseen, että voisit toimia esimiehenä ja edetä urallasi? Esimiesura saattaa kehittyä asiantuntijatehtävistä esimiestyön suuntaan ja siitä eteenpäin vaativimpiin esimiespesteihin. Onneksi johtaminen nähdään jo urana ja itseään kehitetään. Organisaatiokin saa osansa esimiehensä kouluttautumisesta. Usein koulutuksessa olevat testaavat uusia menetelmiä, tiimityökaluja ja erilaisia toimintatapoja omassa tiimi...
Read More
| Categories: Koulutus | Tags: | View Count: (452)
eOppiva-Moodle on yhteinen verkko-oppimisympäristö kaikille valtion työntekijöille. Yhteisten koulutusten lisäksi tarjoamme virastoille oman kurssialueen, jonne voi rakentaa sisältöjä ja oppimispolkuja henkilöstölle. Hienointa tietenkin on, että näitä hyviä sisältöjä halutaan jakaa muillekin! Virastoissa on paljon kokemusta ja osaamista Moodle-oppimisympäristön käytöstä. eOppivan Moodle-verkostossa haluamme jakaa sitä ja oppia yhdessä lisää – koska yhdessä oppiminen on parasta. Luvassa on ve...
Read More
| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija | Tags: | View Count: (602)
Valtion ensimmäinen oma HR Business Partner (HRBP) valmennus käynnistyi VM:n, Valtiokonttorin ja HAUSin yhteisenä pilottitoteutuksena tänä syksynä. Tarve tähän on kypsynyt vähitellen valtionhallinnon HR:n toimintatapojen, prosessien ja tietojärjestelmien kehittymisen myötä. HRBP-malli on itseasiassa ollut yksityisellä sektorilla käytössä jo parikymmentä vuotta ja saanut sielläkin monia erilaisia käytännön ilmenemismuotoja. Ei siis ole varsinaisesti olemassa mitään yhtä tiettyä mallia vaan useide...
Read More
| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (502)
Page 1 of 9 FirstPrevious [1]2345 Last