03

Uusi hankintalaki sisältää uusia menettelyjä ja sääntöjä, mutta antaa samalla myös mahdollisuuksia

posted on

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2016. Uudistus tuo mukanaan runsaasti uusia menettelyjä, sääntöjä ja mahdollisuuksia.

Vanhempi hallitussihteeri, lainvalmistelija Markus Ukkola työ- ja elinkeinoministeriöstä on ollut hankintalainsäädännön lainvalmisteluprosessissa tiiviisti mukana. Hän toimii TEM:n asettamassa uuden hankintalain valmisteluryhmässä ja on yksi alan keskeisistä asiantuntijoista Suomessa. Ukkola on asiantuntijakouluttajana myös HAUSin uutta hankintalakia koskevissa koulutuksissa.

Markus Ukkola hankintaosaajien ympäröimänä -
keskustelua riittää myös kahvitauoilla


Säännöksestä toimivaksi hankintatoimen välineeksi


Hankintalain kokonaisuudistus valmistellaan EU:n julkisten hankintojen direktiiviuudistuksen pohjalta. Ukkolan mukaan tässä kokonaisuudistuksessa puhutaan merkittävistä muutoksista.


-    Tähän asti hankintalaki on mielletty säännöksenä, joka lähinnä vain rajoittaa hankkijoiden toimintaa ja tarjouskilpailujen järjestämistä. Uudistuvassa lainsäädännössä hankintalain asema muodostuu kuitenkin enemmän sellaiseksi, joka antaa myös välineitä toimia.

Muutamina esimerkkeinä Ukkola mainitsee seuraavat asiat: jos hankinnassa halutaan huomioida ympäristönäkökohdat, laista löytyy tieto, miten se tehdään.

Ympäristönäkökohtien lisäksi laki ottaa huomioon myös yhteiskuntavastuun ja sosiaaliset näkökohdat. Laista löytyy jatkossa tieto, miten hankinnoissa voidaan huomioida esimerkiksi reilun kaupan näkökohdat tai sosiaalinen työllistäminen.

Mikäli hankkija haluaa puolestaan innovoida, laki antaa siihen välineitä nykyistä enemmän.

Hankintalain koulutuskokonaisuus avaa lakia niin hankkijoille kuin lakimiehille

Vuonna 2016 HAUS tarjoaa ajankohtaisen koulutuskokonaisuuden uudistuvaan hankintalakiin liittyen. Kokonaisuus sisältää yhden päivän yleisen perehdytysosan uudesta hankintalaista sekä syventävän koulutuspäivän, jossa on erikseen omat koulutuspäivät hankkijoille ja lakimiehille.


Ukkola näkee koulutuspäivät tärkeinä:

-    Ne avaavat lain ja perustelujen sisällön mahdollisuuksia käytännön tasolla. Hankkijan ja asiantuntijan ei tarvitse itsekseen lukea ja yrittää tulkita pykäliä, että mitäköhän joku kohta tarkoittaa. Koulutuksessa käydään läpi myös asioita, mitä ei uuden lain mukaan saa tehdä, painottaa Ukkola.


Teksti ja kuva: Matleena Nurmiainen

 

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta - tarjolla useita päivävaihtoehtoja:


Uusi hankintalaki - yhteinen ja yleinen perehdytysosa

11.3.

20.4.

13.5.

Hankintalakiuudistus – syventävä koulutus hankkijoille

4.4.

1.6.


Hankintalakiuudistus – syventävä koulutus lakimiehille

5.4.

2.6.
        

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (6319) | Return

Post a Comment