23

Keskijohto uudistusten toimeenpanijana

posted on

Meneillään oleva VALTIO-JOKO 52 on koonnut yhteen valtionhallinnon johtajia ja esimiehiä. Parikymmentä osallistujaa valtion virastoista ja ministeriöistä on nyt suorittanut jo puolet koulutusohjelmasta. Jäljellä on vielä vaikuttavaan yhteistyöhön keskittyvä internaattijakso joulukuussa ja kolme koulutuspäivää tammikuussa.

Yksi ohjelmaan osallistuvista esimiehistä on kulttuuriyksikön päällikkö Sanna Puura aluehallintovirastosta (AVI). Viime keväänä hän kävi esimiehensä kanssa kehityskeskustelun, jossa VALTIO-JOKO nousi esille. Puura tutki koulutusohjelmaa tarkemmin ja innostui siitä. Nyt, kun ohjelma on jo edennyt yli puolen välin, Puura on havainnut, että johtamisessa ja esimiestyössä on valtavasti nyansseja ja näkökulmia, aina riittää lisää opittavaa. ”Paljon olen oppinut myös itsestäni ja siitä, mihin omaa työtä kannattaisi lähteä suuntaamaan. Kurssi haastaa sopivasti”, toteaa Puura.

Poikkihallinnollinen vertaisoppiminen on muutostilanteessa tärkeää

Puura suosittelee ohjelmaa erityisesti henkilöille, jotka haluavat päivittää omaa osaamistaan ja saada uusia työkaluja päivittäiseen työhönsä. Monipuolisen sisällöllisen annin lisäksi Puura haluaa nostaa esiin myös loistavat kurssikaverit. ”Työn haasteet ja hienot hetket tuntuvat olevan melko samanlaisia riippumatta siitä, missä päin valtionhallintoa työskentelee” kuvailee Puura.

Vuosien varrelta saatujen palautteiden myötä on huomattu, että sisällön lisäksi koulutusohjelman yhtenä tärkeänä antina koetaankin juuri verkostoituminen ja keskustelut eri virastojen edustajien kesken.

Koulutusohjelma on myös pieni tutkimusmatka omaan itseen. Matka, jonka aikana voi keskittyä oman johtajuuden kannalta ajankohtaisiin teemoihin oman kehittämishankkeen myötä. Koulutus antaa mahdollisuuden myös henkilökohtaiseen johtamisprofiilin tarkasteluun itsearvioinnin ja 360-arviointien avulla. Pienryhmätoiminta tukee koulutusohjelman vaikuttavuutta läpi koko prosessin.

VALTIO-JOKO 53 alkaa 2.2.2016.

Huomioitavaa

VALTIO-JOKO 53:n voi tarvittaessa maksaa vuoden 2015 vuoden puolella. Merkitse ko. asia ilmoittautuessasi lisätietokenttään.

Lue myös: VALTIO-JOKOlta tutkinnon suorittajaksi johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET)

 

Lisätiedot:

koulutuspäällikkö Riitta Tihinen, riitta.tihinen@haus.fi, puh. 0207 180 211

 

| Categories: HAUS, Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (3324) | Return

Post a Comment