23

Liikennevirasto tyytyväinen räätälöityyn taloushallinnon koulutusohjelmaan

posted on

Liikennevirastossa käynnistyi marraskuussa 2014 HAUSin vetämänä taloushallinnon koulutusohjelma. Ohjelma päättyi viime viikolla. Koulutusohjelma on ollut avoin koko henkilöstölle, ja taloushallinnon tehtävissä toimivien henkilöiden lisäksi kaikissa koulutusosioissa on ollut myös muita kiinnostuneita paikalla. Koulutusjaksot on pidetty Liikenneviraston tiloissa Helsingissä ja ne on välitetty videoyhteydellä ympäri Suomea. Liikennevirastolaisten lisäksi myös ELY-keskuksissa toimivat taloushallinnon ihmiset, jotka tekevät Liikenneviraston puolesta väylänpidon tehtäviä ovat voineet osallistua koulutuksiin etäyhteydellä. Samoin Palkeista kirjanpitäjät ovat osallistuneet joihinkin tilaisuuksiin videoyhteydellä.

Vuoden kestäneessä koulutusohjelmassa on ollut 15 koulutusjaksoa, kestoltaan 0,5-1 päivää. Koulutusryhmien koko on ollut 15-45 henkilöä, riippuen aiheesta. HAUS on koulutuspäällikkö Ulla Suomelan johdolla vastannut koulutusohjelman säädösperustaan ja ”teoriaan” liittyvästä sisällöstä, kun taas Liikennevirastoon liittyvät käytännön osuudet ja kouluttajat ovat tulleet virastosta.

HAUSin viestintäpäällikkö Janina Himberg haastatteli Marjatta Laaksoa Liikennevirastosta ja kyseli ohjelman taustoja ja kokemuksia vuoden koulutusrupeamasta.

Mistä ajatus tilauskoulutuksena järjestettävälle ohjelmalle lähti?

Kesällä 2013 meillä muutettiin organisaatiota ja sen yhteydessä muodostettiin yksi talous- ja tulosohjausosasto. Sitä ennen asioita tehtiin hajautettuna useammassa yksikössä. Muutoksen yhteydessä kyseltiin henkilöstöltä, minkä tyyppisiä osaamistarpeita heillä on ja havaintojen perusteella lähdimme kokoamaan tällaista koulutusohjelmaa.

Tiesimme kyllä, että esimerkiksi HAUSilla on avoimessa koulutuksessa hyviä yleiskoulutuksia myös taloushallinnon asioista. Meidän virastossamme on kuitenkin niin paljon erityistarpeita ja sellaisia hankkeita, joita joillain muilla virastoilla ei välttämättä ole ollenkaan. Siksi tarvitsimme ihan oman, meille räätälöidyn koulutusohjelman, jossa käsiteltäisiin nimenomaan meidän organisaatiotamme koskevia sisältöjä. Totesimme muutosten yhteydessä myös, että henkilöstö on osin pysynyt samana, mutta paljon on tullut myös henkilöstömuutoksia. Täten systemaattiselle koulutukselle oli tarvetta, koska myös pitkään talossa olleille kertaus on hyödyksi – kaikkia asioita ei välttämättä ole tullut tehtyä pitkään aikaan.

Oliko HAUS itsestään selvä valinta kouluttajaksi?

Mietimme osaston sisällä muitakin vaihtoehtoja, mutta viraston henkilöstön ja osaamisen kehittämisestä vastaavien henkilöiden taholta tuli ehdotus HAUSin kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Miten yhteistyö on sujunut, oletteko olleet tyytyväisiä? Onko jotain erityistä, jota haluaisit mainita?

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja koulutusohjelmaan, joten tätä valintapäätöstä ei ole kyllä tarvinnut katua! Voimme myös suositella yhteistyötä muille organisaatioille. Jokainen koulutus on suunniteltu huolella aina ennen jokaista osiota yhdessä HAUSin koulutuspäällikön ja meidän vastuuhenkilöidemme sekä kyseisen aihealueen asiantuntijakouluttajien kanssa. Jokaisessa osiossa oli paitsi ulkoista osaamista, aina myös vahvasti Liikenneviraston näkökulma läsnä. Ullan oma vahva taloushallinnon substanssiosaaminen oli yksi selkeä plussa

HAUSin kanssa tehtävässä yhteistyössä ts. että koulutuspäällikkö ja vastuuhenkilö ei ollut vain koulutuksen suunnittelija ja järjestäjä, vaan nimenomaan itse tuntee käsitel-tävät sisällöt. Hän myös pitää itsensä ajan tasalla vastuualueellaan eli olemme voineet olla varmoja, että koulutuksen sisällöt vastaavat tämän hetken tarpeita valtionhallinnossa.

Mitä käytännön hyötyä koulutuksesta on tähän mennessä ollut?

Koulutus on tuonut käsiteltyjä asioita paremmin esiin, että ne muistetaan myös käytännön tilanteissa. Koulutuksista jää myös osallistujille materiaalia eli erilaisten tilanteiden ja asioiden tullessa eteen jokainen voi tarkistaa niistä, että miten tämä juttu nyt menikään. Uskon, että jokaisella osallistujalla on ollut sellaisia asioita, joita hän on miettinyt etukäteen ja on sitten saanut koulutuksen aikana vastauksia. Odotamme myös, että esimerkiksi virheiden pitäisi vähentyä, kun on käyty yhdessä tiettyjä asioita läpi. Myös tietämys on lisääntynyt eli henkilöstö varmasti osaa jatkossa ratkaista esimerkiksi ongelmatilanteita aiempaa paremmin.

Miten koulutus on otettu henkilöstön parissa vastaan?

Yleisesti ottaen suhtautuminen on ollut ihan positiivista. Koulutuksiin ei ole ollut pakko osallistua, mutta erityisesti taloushallinnon henkilöstön osallistumiselle on ollut sisäisesti vahva suositus. Materiaali on ollut kaikkien käytössä joka tapauksessa, vaikka ei olisi ehtinyt jollekin osiolle mukaan. Osallistuminen on koettu helpoksi ja käteväksi, koska lähikoulutus on ollut meidän omissa tiloissamme, joten siirtymiseen ei ole mennyt aikaa. Koulutusjaksot on täten voitu joustavasti sovittaa omiin työaikatauluihin, lisäksi koulutukset on lähetetty videon välityksellä.

Onko jotain muuta, mitä haluaisit sanoa yhteistyöhön tai koulutukseen liittyen?

Yleisesti ehkä kootusti sen, että kaikki on mennyt pääsääntöisesti todella hyvin ja olemme tyytyväisiä yhteistyöhön. Ainahan pitää jäädä jotain parannettavaa ja jälkikäteen on huomannut, että joitain asioita olisi voinut painottaa valmisteluvaiheessa vielä enemmän. Olemme kuitenkin olleet tyytyväisiä koulutukseen ja sisältöihin, ja Ulla on pitänyt huolen, että esivalmistelut tehdään huolella ja kaikki käytännön asiat toimivat.

| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (6226) | Return

Post a Comment