16

Hannele Isola-Miettinen: Virkatyössä tärkeää noudattaa oikeusvaltiollisia periaatteita - juridiset työkalut helpottavat käytännön työtä

posted on

Olen virkatyössäni eduskuntayhteisössä havainnut, että jatkuvan muutoksen ja varsinkin ylikansallisen sääntelyn vuoksi julkishallinnon työssä koetaan jatkuvaa epävarmuutta virkatehtävien hoidossa. Tämä pätee myös tarkastukseen ja valvontaan virkatyön muotoina.  Mielestäni kokemus epävarmuudesta pitää ottaa vakavasti. On myös vanhanaikaista ajatella, että virkatehtävät vain ”hoituvat”. Eivät ne hoidu, vaan virkatyötä tekevät ihmiset voimavaroillaan. 

Koulutus ja siitä saatu yhteinen kokemus on virkatyössä tärkeä voimavarojen lähde

Mielestäni tärkein voimavarojen lähde virkatyössä on koulutus ja sen puitteissa saavutettu yhteinen kokemus. Oma koulutus- ja tutkimustyöni yliopistossa alkoi murrosvaiheessa, jossa Suomi avasi ovia Eurooppaan.  Ryhdyin rohkeasti tutkimaan eurooppalaista sääntelyä oikeusvaltiollisten periaatteiden ja juridiikan metodien näkökulmasta. Olen sittemmin kehitellyt tutkimuksissani metodeja ja peukalosääntöjä, yhtenä kantavana ajatuksena tuoda käytännön virkatyöhön juridisia työkaluja. Se on tärkeää. Vaikka epävarmuus on jatkuvasti läsnä, keskeisiä virkatyön oikeusvaltiollisia periaatteita ei saa murentaa.

Muutos on jatkuvaa ja erilainen valvonnan ja tarkastuksen tarve on lisääntynyt

Viimeksi kesällä 2015 juridiikan alan konferenssissa Washingtonissa kollegoideni kanssa totesimme, että epävarmuus ja muutos on jatkuvaa, eikä se ole vain suomalaista tai eurooppalaista, vaan sitä koetaan kaikkialla.  Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus on kouriintuntuvaa niin Euroopassa kuin muilla mantereilla, haluttiin sitä tai ei. Erilainen valvonnan ja tarkastuksen tarve on lisääntynyt entisestään.

Epävarmuudesta huolimatta kaikessa virkatyössä, niin päätöksenteossa, valvonnassa kuin tarkastuksessakin, pitää noudattaa oikeusvaltiollisia periaatteita. Kansalaisten tai rajan yli tulevien pakolaisten oikeusturva ei saa järkkyä. Virkamiehellä on myös oikeus olla selvillä vastuidensa rajoista. Työssäni Euroopan Neuvostossa huomasin kuinka tärkeitä periaatteita oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet tai hyvä hallinto ovat toimivan yhteiskunnan ja ”kilpailukykyloikkien” kannalta.

Koulutuksiani varten olen edelleen kehitellyt käytännön perustalta ja tutkimuksen keinoin kestävämpiä lähestymistapoja virkatyöhön, haluan korostaa kunkin virkamiehen omaa potentiaalia ja yksityiskohtien sijaan pätevien juridisten menetelmien ja laajempien periaatekokonaisuuksien hallintaa.

Hannele Isola-Miettinen

HTL Hannele Isola-Miettinen on työskennellyt erityisasiantuntijana Euroopan neuvostossa sekä yliopisto-opettajana ja tutkijana useissa Suomen yliopistoissa vv. 1988 - 2004. Hän työskentelee tällä hetkellä ylitarkastajana Valtiontalouden tarkastusvirastossa ja tekee väitöskirjaansa oikeudellisen sääntelyn alalta.


Twitter HiProf @LawCapacity
LinkedIn Hannele Isola-Miettinen   

 

Aiheeseen liittyvää lähiaikojen koulutusta

Tarkastus ja valvonta viranomaistoiminnassa 7.12.2015

| Categories: HAUS, Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4428) | Return

Post a Comment