05

Toimitusjohtajalta: Tehdäkö itse vai teettääkö muilla?

posted on

Otsikon kysymys on ollut mukana kehittämistyön keskustelussa vähintäänkin 1980-luvulta alkaen sen jälkeen kun myös valtionhallinnossa alettiin systemaattisemmin käyttää ulkopuolisia konsultteja. Keskustelua on parin viime vuoden aikana aktivoinut myös eräät tutkimukset ja julkaisut.

Näistä on esimerkkinä jo HAUSinkin tilaisuuksissa esillä ollut kirja Konsulttidemokratia (Hanna Kuusela & Matti Ylönen, 2013), joka kysyy miten valtiosta tehdään tyhmä ja tehoton.

Kirjassa on koottu kokemuksia konsulttien käytöstä valtionhallinnon kehittämishankkeissa; nämä kokemukset eivät suinkaan aina ole olleet mairittelevia. Syitä konsulttivetoisten hankkeiden epäonnistumisiin on löydetty sekä osaamattomista ja valtionhallintoa tuntemattomista konsulteista että myös tilaajapuolen osaamattomuudesta.

Kysymys itse tekemisestä tai ulkopuolisilla asiantuntijoilla teettämisestä ei laajamittaisessa kehittämistyössä voi lähtökohtaisesti olla joko-tai-kysymys. Tarpeet, tilanteet ja käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat. Pelkkä itse tekeminen voi pahimmillaan johtaa vaaralliseen sisäänlämpiävyyteen, tai työn teettäminen ainoastaan ulkopuolisilla asiantuntijoilla voi siirtää organisaation valtaa ja osaamista liikaa ulkopuolelle.

Parhaat kehittämistulokset saadaan yhdessä tekemällä. Siinä tarvitaan sekä organisaation sisäistä osaamista että ulkopuolisia silmiä, samoin kuin laajempaa tietoa ja kokemusta muista samanlaisista ja mielellään myös erilaisista organisaatioista. Ulkopuolinen asiantuntija pystyy myös nousemaan erilaisten sisäisten intressien yläpuolelle, joita normaalisti muutostilanteessa nousee esille. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö maksaa, se tiedetään. Sitä vastoin aina ei tiedosteta tai osata laskea sitä mitä oma työ maksaa.

HAUSin suhde konsultointiin ja konsultteihin on moninainen: käytämme itse ulkopuolisia konsultteja sekä asiakashankkeissamme että omassa sisäisessä kehittämisessämme. Meille ulkopuoliset konsultit voivat tulla valtiokonsernin sisältä, yliopistoista ja korkeakouluista, yksityisistä yrityksistä sekä myös kansainvälisiltä markkinoilta. Teemme myös itse konsultointia, usein linkittyen laajempiin virastokohtaisiin koulutusohjelmiin, sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Myös me pohdimme jokaisen kehittämishankkeemme kohdalla oikeaa resursointia. Lähtökohtana on paras mahdollinen asiantuntemus sekä kustannustehokkuus. Näillä kriteereillä paras lopputulos kysymykseen ’tehdäänkö itse vai teetetäänkö muilla’, on useimmiten sekä-että-ratkaisu.

Anneli Temmes

toimitusjohtaja

Teksti on julkaistu aiemmin HAUS Uutiset 3/2014 -uutiskirjeessä.

| Categories: Koulutus, HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4578) | Return

Post a Comment