05

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto tukena siirryttäessä asiantuntijatehtäviin

posted on

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa on käynnissä painopisteen siirto perinteisestä tehtävistä kohti asiantuntijatehtäviä. Perinteisten taloushallintotehtävien automatisoituessa ja vähentyessä virastoissa, taloushallinnossa painottuvat jatkossa controllertoiminnot. Valtion henkilöstön vähentäminen ja sopeuttamistoimet sekä hallinnollisten henkilöstöpalvelujen keskittäminen Palkeisiin tai omiin henkilöstöpalveluyksiköihin lisäävät tarvetta ammattimaiseen henkilöstötyöhön ja strategiseen henkilöstön kehittämiseen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto sekä siihen liittyvä valmistava koulutus ja työssä oppiminen tukevat näiden roolien muutosta ja mahdollistavat talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön siirtymisen vaativampiin asiantuntijatehtäviin.

Näyttötutkintona suoritettavassa erikoisammattitutkinnossa kaksi osaamisalaa: taloushallinto ja henkilöstötyö

HAUS hakee järjestämislupaa talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkintoon. Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinnossa suoritetaan joko taloushallinnon tai henkilöstötyön osaamisalan omien työtehtävien mukaan. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona ja se rakentuu yhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnonosasta. Tutkinto suoritetaan näytöillä, tutkintosuorituksilla, jotka liittyvät omiin työtehtäviin ja oman työpaikan taloushallinnon tai henkilöstötyön kehittämiseen.  Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen  tutkinnonsuorittamissuunnitelma.

Tutustu tutkinnon perusteisiin (.pdf)

Tutkintoon valmistava koulutus sekä työssä oppiminen henkilökohtaistetaan jokaiselle osallistujallle oman osaamistason mukaisesti. Valmistava koulutus koostuu lähipäivistä sekä verkko-opiskeluna suoritettavista oppimistehtävistä. Opiskelun kesto ja annettava opetus on mitoitettu niin, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa opiskellen. Opintoihin sisältyy myös työssä oppimista sekä oman työpaikan tai muiden työympäristöjen hyödyntämistä ammattitaidon kehittämisessä.

HAUSin koulutustarjontaa uudistettu vastaamaan tutkinnon perusteita

HAUS on uudistanut omaa koulutustarjontaansa vastamaan tutkinnon perusteita. Taloushallinnon valmistavaan koulutukseen sisältyy mm. strategioihin, toiminnan ja talouden mittaamiseen, kustannuslaskentaan ja laskentatoimeen liittyvää koulutusta. Lisäksi valmistavassa koulutuksessa painotetaan talousviestintää ja raportointia. Henkilöstötyön valmistava koulutus koostuu mm. strategisesta henkilöstöjohtamisesta, osaamisen johtamisesta ja kehittämisestä sekä esimiestyön tukemisesta. Valmistava koulutus alkaa helmi-maaliskuussa 2016. Aikatauluista tiedotetaan tarkemmin järjestämissopimuksen varmistuttua.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät taloushallinnon tai henkilöstötyön asiantuntijatehtävissä. Suosittelemme, että tutkinnon suorittajalla olisi jo toimialueen työkokemusta.

Tutkinto valmistava koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, jolloin on opiskelu ja tutkinnon suorittaminen on maksutonta siihen osallistuville henkilöille ja heidän organisaatioilleen, lukuun ottamatta koulutuspäivien ruokailukustannuksia sekä mahdollisia matka- ja majoituskustannuksia sekä Opetushallitukselle tilitettävää tutkintomaksua (58 €).

Otamme vastaan jo nyt ilmoittautumisia tutkintoon.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää:

koulutuspäällikkö Riitta Tihinen, Henkilöstöhallinnon osaamisala
puh. 0207 180 211, riitta.tihinen@haus.fi

koulutuspäällikkö Ulla Suomela, Taloushallinnon osaamisala
puh. 0207 180 207, ulla.suomela@haus.fi


| Categories: HAUS, Koulutus, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (6087) | Return

Post a Comment