25

Lainvalmistelun koulutusohjelma: ”Hui, voiko tuon sanoa noin selväsanaisesti?”

posted on

Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras sisäministeriöstä sopii hyvin kuvaukseen nykylainvalmistelijasta. Hän pitää avoimuutta tärkeänä asiana ja on innoissaan kurssilta saamistaan uusista ajatuksista ja vinkeistä. Tuttua on myös kiire: töitä riittää yllin kyllin.

Kun kiire vie mukanaan, asiat on helpompi tehdä vanhan kaavan mukaan. On kuitenkin hyödyllistä saada tuoreita ideoita ja kuulla muiden kokemuksia, kyllä niistä aina jotain tarttuu mukaan, Gras vakuuttaa.

Kuulemisesta vuorovaikutukseen

Kurssilla puhuttiin paljon vuorovaikutuksesta lainvalmistelussa. Pyrkimyksenä on päästä pois pelkistä kuulemismenettelyistä ja sen sijaan lisätä aitoa yhteistyötä ja avoimuutta kaikissa lainvalmistelun vaiheissa.

Grasin hankkeissa kuuleminen on sujunut tähän asti perinteisin menetelmin.

"Mutta erilaiset kuulemismenettelyt ovat hauskoja! Pitäisi kokeilla uutta – liian usein mennään samalla vanhalla sabluunalla."

Viestintää piirakkamallin avulla

Erityistä kiitosta Gras antaa puolen päivän osiolle, jossa harjoiteltiin argumentointia.

"Sain selkeän kaavan, miten viestit kannattaa rakentaa. Ensin mietitään kohde, eli kenelle viestitään, ja sitten ydinviesti, eli mitä halutaan sanoa. Lopuksi päätetään rakenne, eli miten viesti esitetään."

Sanoman kirkastamisessa voi käyttää apuna piirakkamallia. Siinä hahmotetaan ydinviestin ympärille kolme sitä tukevaa perusviestiä ja niille kaikille kolme perustelua.
Yhdessä tehty harjoitus konkretisoi opit. Kurssilaiset jakautuivat ryhmiin, ja kukin ryhmä sai tehtäväkseen laatia samasta aiheesta argumentaatiopiirakat eri kohderyhmille. Yhden ryhmän tehtävänä oli esitellä valittua asiaa Mikkelin torin mummoille, toisen kohderyhmänä olivat valiokunnan jäsenet eduskunnassa.

"Siinä huomasi, että tämähän toimii!"

Gras pitää monikäyttöistä piirakkamallia erittäin hyödyllisenä apuvälineenä lainvalmistelijoille.

Se, että on jäsentänyt asian itselleen piirakkamallin avulla, auttaa kirjoittamaan parempia tekstejä ja tuo samalla varmuutta myös esiintymiseen, Gras iloitsee.

Virkakielen kiemurat suoriksi

Viestien rakentamisen lisäksi moduulissa keskityttiin kielenhuoltoon. Lainvalmistelussa asiat sanotaan usein abstraktisti ja yhteen lauseeseen pyritään pakkaamaan paljon tietoa.
Aitojen esimerkkilauseiden avulla opeteltiin konkretisoimaan asioita ja karsimaan turhat virkakielen kiemurat pois teksteistä.

Yllätyin välillä, että hui, voiko tuon sanoa noin selväsanaisesti, Gras nauraa.

Myös Grasin kynästä peräisin olevat hallituksen esitykset ovat jatkossa selkeämpiä.

Yritän ainakin lyhentää lauseita. Kielitoimiston kouluttajat kertoivat, että ihminen muistaa lukiessaan seitsemän edeltävää sanaa. Jos lauseet ovat pitkiä, alku saattaa unohtua ennen kuin lukija ehtii lauseen loppuun. Pyrin myös käyttämään enemmän verbejä virkamiesmäisten minen-päätteisten substantiivien sijaan. Lauseen "tavoitteena on kaupan keskittymisen pysäyttäminen" voisi sanoa myös "tavoitteena on pysäyttää kaupan keskittyminen", Gras kertaa oppimaansa. Paljon helpompaa!
 
Teksti: Minna Kuisma / oikeusministeriön viestintä, 25.4.2014
 

| Categories: | Tags: | View Count: (2904) | Return

Post a Comment