05

HAUS, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhteistyöhön: uusi Julkistalouden controller –koulutusohjelma tukee valtion taloushallintostrategian tavoitteita

posted on

HAUS, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto aloittavat uuden Julkistalouden controller -koulutusohjelman lokakuussa 2015. Valtion taloushallintostrategian tavoitteena on siirtää osaamisen painopistettä perinteistä taloushallinnosta päätöksentekoa tukevan taloustiedon tuottamiseen. Uusi koulutusohjelma tukee strategiassa esitettyjä tavoitteita ja linjauksia. Taloushallintostrategian tavoitetilan saavuttaminen tarkoittaa käytännössä controller-toimintojen vahvistamista virastoissa.

Nykyisessä taloustilanteessa talouden näkökulma on entistä enemmän esillä päätöksenteossa ja johtamisessa. Myös talousammattilaisten on pidettävä huolta omasta osaamisestaan, jotta he voivat tuottaa oikeanlaista ja oikea-aikaista taloustietoa. Lisäksi heillä tulee olla työmenetelmiä taloustiedon analysointiin ja jatkojalostamiseen. Koulutusohjelma antaa käytännön osaamista ja näkemystä talouden hallintaan.

Valtio- ja kuntasektoria, seurakuntia, sosiaali- ja terveyssektoria sekä järjestöjä tulee tarkastella julkistalouden kokonaisuutena

Julkistalouden ohjausjärjestelmät tarkastelevat julkistaloutta kokonaisuutena. Tämä suunta on edelleen vahvistumassa mm. uuden julkistalouden suunnitelman, kuntatalouden ohjausjärjestelmän, sote-ratkaisujen ja tilinpäätösstandardien myötä. Siksi on luontevaa, että controller-koulutusta järjestetään myös yhdessä. Julkistalouden haasteet ja ongelmat koskevat kaikkia toimijoita: vaikka eri toimijoiden välillä on eroja, tietyt kysymykset ovat kaikille yhteisiä. Talouden tehokkuuden ja tuottavuuden rinnalla pohditaan julkisen sektorin toimien vaikuttavuuteen liittyviä kysymyksiä. Koulutusohjelma tarjoaa oivan mahdollisuuden jakaa parhaita käytänteitä muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä yhdistyy pitkä koulutusperinne, paras tuntemus julkistaloudesta sekä tuorein akateeminen tutkimustieto

HAUSilla on yli 10 vuoden perinteet controller-koulutusohjelmasta. Oma koulutusohjelma oli tullut elinkaarensa päähän nykyisessä muodossaan ja sen päivittämiselle oli tarvetta. Yliopistoyhteistyössä tehtävä koulutusohjelma tuntui parhaalta vaihtoehdolta uudistaa HAUSin aikaisempaa koulutusohjelmaa. Koska julkisen sektorin talouteen painottuvaa yliopistollista täydennyskoulutusta ei ollut tarjolla, koulutusohjelmalle oli tarvetta myös tästä näkökulmasta.

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto valikoituvat yhteistyökumppaneiksi, koska niillä on vahvat koulutus- ja tutkimusperinteet julkistalouden saralla. Yliopistoyhteistyössä tehtävä koulutusohjelma mahdollistaa myös uusimman tutkimustiedon hyödyntämisen.

Kouluttajina toimivat HAUSin, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston asiantuntijat sekä yhteistyökumppanit. HAUSin taloushallinnon koulutuksista vastaava koulutuspäällikkö Ulla Suomela toimii uuden koulutusohjelman johtajana.


Lisätietoja: koulutuspäällikkö Ulla Suomela, 040 140 8197

| Categories: Koulutus, HAUS, Valtionhallinto, Asiantuntija | Tags: | View Count: (5128) | Return

Post a Comment