12

HAUS kehittämässä Kroatian virkamieskoulua

posted on

HAUS on aloittanut Twinning Light -hankkeen, jonka sisältönä on Kroatian virkamieskoulun (National School of Public Administration NSPA) kehittäminen. Hankkeen käynnistänyt Kick off -tilaisuus pidettiin koulun tiloissa Zagrebissa 5.3.2015.

Lämminhenkiseen tilaisuuteen osallistui n. 40 johtavaa virkamiestä, kouluttajaa ja NSPA:n yhteistyökumppania.

Kick off –tilaisuudessa tervehdykset esittivät johtaja Nataša Mikuš Žigman (Central Finance and Contracting Agency CFCA), suurlähettiläs Timo Rajakangas sekä NSPA:n johtaja Dubravka Prelec.

CFCA:n tervehdyksessä tuotiin esille suomalaisten organisaatioiden näkyvä osuus Kroatian Twinning-hankkeiden toteutuksessa, jota myös suurlähettiläs Rajakangas painotti. Suomi on ollut mukana kaikkiaan 16 eri sektorin hankkeessa. Suurlähettiläs korosti alkaneen hankkeen sisällön ajankohtaisuutta ja virkamieskoulutuksen tärkeyttä kaiken kaikkiaan.  Suurlähettiläs kylläkin ihmetteli miten tämä hanke voi olla ”light” kun sen sisältö on kaikkea muuta kuin kevyt.

Johtaja Prelec ilmaisi ilonsa alkaneesta hankkeesta ja sen merkityksesstä uuden virkamieskoulun tulevaisuudelle.  Hänen, samoin kuin paikallisen projektipäällikön Valentina Miličićin puheista ja koko koulun henkilökunnan viesteistä korostui suuri innostus mukanaoloon ja yhteiseen kehittämiseen.

Projektin johtaja Anneli Temmes avasi puheenvuorossaan Twinning Light -hankkeen tavoitteita, aktiviteetteja ja odotettavia tuloksia. Oli helppo yhtyä suurlähettilään näkemykseen siitä, että puolen vuoden hankkeen aikana tähdätään todella merkittäviin tuloksiin ja aktiviteetteja riittää hankkeen jokaiselle päivälle, joskus useitakin.

Hankkeen tulokset liittyvät mm. virkamieskoulun lainsäädännöllisen perustan vakiinnuttamiseen, asiakas- ja kumppanityön mallien ja käytäntöjen rakentamiseen, sisäisten prosessien kuvaamiseen, mallin tekemiseen koulutustarveanalyysille sekä henkilöstön osaamiskartoituksen tekemiseen. Lisäksi hankkeen aikana arvioidaan nykyinen johtamiskoulutusohjelma, ehdotetaan siihen sisällöllisiä ja menetelmällisiä muutoksia sekä pilotoidaan kehitettyjä uusia koulutusmoduleja.

Esityksessään Anneli Temmes korosti avoimen yhteistyön merkitystä ja yhteistä keskustelua tulosten saavuttamiseksi. Hyvä hankeilmapiiri mahdollistaa myös vaikeiden asioiden ottamisen esille. Kuten tämän kaltaisissa Twinningeissä yleensäkin, myös tämän hankkeen toivottiin, puolin ja toisin, olevan alku pitkäaikaiselle kumppanuudelle.

Lisätietoja: Anneli Temmes, p. 040 731 1243

Kuvat: Anna Saharinen

| Categories: HAUS, Asiantuntija | Tags: | View Count: (5260) | Return

Post a Comment