18

Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka kannustaa panostamaan esimiesten jaksamiseen ja hyvinvointiin

posted on

Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkan Viestintävirasto panostaa johdon ja esimiesten jaksamiseen ja työhyvinvointiin, koska siitä hyötyy pitkällä tähtäimellä koko henkilöstö ja organisaatio. Sihvonen-Punkka suositteleekin johdon työvirettä parantavaa VALTIO-TYVIä kaikille niille johtajille, joilla on jatkuvasti niin kiire, etteivät ehdi mihinkään koulutukseen.


 

Asta Sihvonen-Punkka osallistui viimeksi järjestettyyn VALTIO-TYVIin ja hänen pienryhmänsä viimeinen kokoontuminen oli helmikuussa 2014. HAUSin viestintäpäällikkö Janina Himberg kävi haastattelemassa Sihvonen-Punkkaa ja kyselemässä hänen kokemuksiaan ja näkemyksiään paitsi ko. ryhmävalmennuksesta, myös yleisemmin johdon ja esimiesten hyvinvointiin panostamisesta valtionhallinnossa.

Haastattelun aikana selvisi myös, mitä Viestintävirastossa on tehty esimiesten jaksamisen parantamiseksi ja samalla koko organisaation hyväksi.

http://www.haus.fi/ajankohtaista/uutiset/pieni_asta_sihvonen_punkka_maalis2014.jpg
 Asta Sihvonen-Punkka työhuoneessaan

"En ollut koskaan itse asiassa ajatellut meneväni VALTIO-TYVIin ja päädyinkin sinne vähän sattumalta. Nyt jälkeenpäin ajateltuna olen kuitenkin asiasta erittäin iloinen. Itselläni ei ollut suuria odotuksia tai ennakkokäsityksiä pienryhmävalmennuksesta. En olisi osannut etukäteen arvata, miten paljon sieltä sai ihan käytännön työkaluja ja vinkkejä, ja myös kollegoiden kanssa käydyt keskustelut olivat todella hyödyllisiä. Ryhmämme oli todella keskusteleva ja pohti paneutuen sekä ratkaisuja miettien muiden ryhmäläisten esiin nostamia asioita.

Firstbeatilla käyntiin

VALTIO-TYVI oli mielestäni hyvä, hyödyllinen ja herättävä, ja erityisen hyvää oli, että se alkoi Firstbeat-hyvinvointimittauksella. En ole koskaan aiemmin ollut mittauksessa, olin kyllä kuullut siitä jo vuosia sitten ja ajatellut, että sellainen olisi varmasti hyödyllinen. Työni on ajoittain hyvin kiireistä ja tehtävien sisällössäkin on ollut viime vuosina kaikenlaisia muutoksia. Olen huomannut, että sitä ei aina osaa itse kaiken hulinan keskellä arvioida, palautuuko kunnolla, saako tarpeeksi unta, ja pitääkö riittävästi taukoja työpäivän aikana. Mittaus paljastikin sellaisia asioita, joita en ollut nähnyt aiemmin missään mitattuna, mutta saatoin kyllä hyvin allekirjoittaa monet asiat. Omien positiivisten kokemusteni perusteella järjestin koko ylimmälle johdollemme vastaavan Firstbeat-mittauksen, olin myös itse siinä mukana. Tulosten saamisen jälkeen katsoimme johdon kesken kokonaisuutta, että miltä vaikuttaa ja nouseeko heti esiin asioita, joita olisi hyvä huomioida työn ja palautumisen järjestämisessä.

Erittäin hyödyllinen ja korkealaatuinen valmennus

Firstbeatin lisäksi VALTIO-TYVIstä jäi myös kokonaisuutena erittäin positiivinen ja laadukas kuva. Osiot olivat erittäin taitavasti vedettyjä, Riitta Tihinen ja työterveyspsykologi Susanna Ahvenniemi toimivat hyvin yhteen. Samoin käsitellyt teemat olivat hyviä, ja tuli sellainen olo, että olisin mielelläni jatkanut istuntoja saman ryhmän kanssa, kun nyt pääsimme vasta alkuun! Tämäntyyppinen pienryhmäkoulutushan vaatii osallistujilta valmiutta avoimuuteen ja omien asioiden jakamiseen, samoin täydellistä luottamusta puhutuista asioista, eli kestää hetkisen ennen kuin ryhmäläisiin tutustuu kunnolla. Itse en esimerkiksi tuntenut omasta pienryhmästäni ketään etukäteen muuten kuin tervehtimisen tasolla.

Koulutuksen näkökulma oli henkilökohtainen ja siinä käsiteltiin yksilötasolla esimerkiksi osallistujien historiaa, arvoja, tavoitteita, voimavaroja, toiveita ja unelmia. Koen, että mitä enemmän itsestään ryhmälle antaa ja pistää itseään likoon, sitä enemmän myös saa muilta takaisin.
 
Yhtenä konkreettisena esimerkkinä koulutuksen kautta tekemästäni löydöstä on David Rockin teos Your Brain At Work. Siitä tekemieni havaintojen ja koulutuksen aikana käymieni keskustelujen seurauksena teimme sihteerini Soilen kanssa muutoksia esimerkiksi päivärytmini jaotteluun sekä siihen, millaisia asioita mihinkin aikaan päivästä laitetaan kalenteriin.
"Hirveä kiire, ei minulla ole todellakaan aikaa millekään koulutukselle!"- kuulostaako tutulta?

Jos mietin, kenelle VALTIO-TYVIstä olisi eniten hyötyä, niin juuri sellaiselle virkamiehelle ja johtotehtävissä toimivalle, joka ajattelee, että on jatkuvasti niin kiire, että ei todellakaan olisi aikaa millekään koulutukselle. Jos tuntuu, että vain suorittaa kaikenlaisia asioita päivästä toiseen, eikä ehdi miettiä, että mitä tekee ja mihin on menossa, niin uskon, että VALTIO-TYVI olisi juuri oikea koulutus. Koin, että tämä pienryhmäkoulutus tarjoaa mahdollisuuden pysähtymiseen, vertaistukeen ja kollegoiden kanssa verkottumiseen, mutta siitä saa myös ideoita sekä ihan konkreettisia työkaluja omaan mielenhallintaan ja ajankäyttöön.

VALTIO-TYVI mahdollista räätälöidä myös organisaatiokohtaisesti

Meidän ryhmämme osallistujat tulivat eri organisaatioista, mutta uskoisin, että myös räätälöitynä tilauskoulutuksena tämä sopisi moneen organisaatioon, esimerkiksi johtoryhmälle tai sopivan kokoiselle tiimille.

Valtionhallinnossakin nähdään jo onneksi melko laajasti, että esimiesten ja johdon jaksamiseen pitää ja kannattaa panostaa, jos halutaan, että organisaatio ja koko henkilöstö voivat hyvin. Itse näen, että jos johto voi huonosti, se heijastuu alaspäin koko organisaatioon. Pidän erittäin tärkeänä, että johdon hyvinvointiin panostetaan, koska jos johto ei pysty eikä osaa rauhoittaa aikaa työlle, eivät he myöskään pysty tarjoamaan sitä tukea ja esimiespalveluja alaisille, mitä heiltä odotetaan. Esimiehiltä odotetaan, että he tekevät päätöksiä, mutta jos päätöksenteolle ei ole tilaa, vaan toiminta on yhtä tulipalojen sammuttelua, se on organisaation kannalta huono asia, ja myös iso riski.

Viestintävirasto panostaa jaksamiseen ja hyvinvointiin

Esimerkiksi meillä Viestintävirastossa on aloitettu ihan tietoinen prosessi, jossa ovat mukana niin ylin johto kuin kaikki eri toimialamme. Prosessi alkoi jo aiemmin mainitsemallani ylimmän johdon Firstbeat-mittauksella ja ryhmäcoachingilla. Nyt on käynnistetty HAUSin kanssa räätälöity, strategiaamme pohjautuva eri toimialojen lähiesimiehille suunnattu ryhmäcoaching. Tarkoituksena on myös teettää heillä Firstbeat-mittaus. Olen kokenut, että tämä hyvinvointityö on otettu todella positiivisesti vastaan ja siihen on oltu tyytyväisiä myös muussa henkilöstössä. Näen, että panostamalla esimiesten ja henkilöstön hyvinvointiin organisaatio voi viestiä omista arvoistaan ulospäin, mutta kirkastaa myös itselleen, että meillä pidetään hyvinvointia tärkeänä ja aktiivisesti yritetään etsiä tapoja, millä töitä voi tehdä paremmin ja ihmisläheisemmin."

| Categories: Koulutus, HAUS, Valtionhallinto, Asiantuntija | Tags: | View Count: (4636) | Return

Post a Comment