17

Jaana Stenman: Työeläkeasioiden parissa ei pääse tylsistymään

posted on
  • Mikä on osittainen varhennettu vanhuuseläke eli ove?
  • Tiedätkö, miten osittainen varhennettu vanhuuseläke vaikuttaa lopulliseen vanhuuseläkkeeseen?

Työeläkkeet ovat yksi sosiaaliturvamme monimutkaisimpia asioita. Tähän on syynä, että työeläke muodostuu henkilön koko työhistoriasta ja kulloinkin on sovellettu voimassa olevaa lainsääntöä.

Vuosien 1995, 2005 ja 2017 alusta on tullut voimaan isoja eläkeuudistuksia. Erityisesti tällä hetkellä ihmisiä kiinnostaa, miten työeläkkeet muuttuivat vuoden 2017 alusta. Ihmisten kiinnostus ja tietämyskin eläkkeistä on kasvanut viime vuosina. 

Työnantajan on tärkeää olla selvillä voimassa olevasta lainsäädännöstä

Myös työnantajan on tärkeää olla selvillä kulloinkin voimassa olevasta eläkelainsäädännöstä, mm. milloin henkilö voi jäädä vanhuuseläkkeelle ja mitä eri eläkevaihtoehtoja hänellä on.  Entä miten työskentelyn jatkaminen vaikuttaa eläkkeen määrään.

Tiedätkö, milloin osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi jäädä ja miten se eroaa osa-aikaeläkkeestä tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä? Mitä vaihtoehtoja henkilöllä on työkyvyn heikentyessä ja millaiset kustannusvaikutukset eri eläkemuodoilla on työnantajalle?

Laadukas työkykyjohtaminen, työkykyriskin ennakoiminen ja työkyvyn edistäminen on kriittinen menetystekijä tulevaisuuden menestymisen kannalta.

Työeläkkeissä riittää aina uutta opeteltavaa

Itse olen työskennellyt lähes koko työhistoriani työeläkkeiden parissa 1980-luvun lopulta lähtien ja saanut näin seurata jo pitkään työeläkejärjestelmän kehitystä. Viimeiset 13 vuotta olen toiminut Kevan neuvontapalveluiden erilaisissa neuvonta- ja koulutustehtävissä. Mielestäni työeläkkeet ovat olleet kaikkinensa mielenkiintoinen työsarka ja aina riittää uutta opeteltavaa. Tylsistymään tässä työssä ei todellakaan ole päässyt.

HAUSin Valtion eläketurva -koulutuksessa 11.12.2018 pyrin saamaan sinulle kokonaiskuvan keskeisistä eläkeasioista.    

Jaana Stenman
erityisasiantuntija
Keva

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (407) | Return

Post a Comment