16

Uutta koulutuskorvausta kannattaa hyödyntää myös valtionhallinnossa

posted on

HAUSilta asiantuntevaa apua henkilöstön koulutussuunnitteluun

Suunnitelma tuli pakolliseksi myös vuoden vaihteessa voimaan tulleen valtion uuden yhteistoimintalain myötä. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstö- ja koulutussuunnittelun strategisuutta ja järjestelmällisyyttä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laadinta on usein kiinteä osa virastojen normaalia vuosisuunnittelua. Suunnitelmien laadinnan ja esimerkiksi henkilöstön koulutustarpeiden kartoittamisen käytännöt vaihtelevat virastoittain. HAUSilla on kokemusta laaja-alaistenkin organisaatiokohtaisten koulutussuunnitelmien laadinnasta ja koulutustarveanalyysien teosta. HAUS voi osaltaan tarjota valmennusta ja konsultointia henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laadintaan ja suunnitelmien toteutumisen seurantaan. Ota yhteyttä, mikäli haluat keskustella lisää!

Virastoille kysely henkilöstö- ja koulutussuunnittelusta

HAUS selvittää kevään 2014 aikana virastoille suunnatulla kyselyllä niiden henkilöstö- ja koulutussuunnitteluun liittyviä kokemuksia. Lisäksi kyselyllä kartoitetaan laajemminkin virastojen ajankohtaisia henkilöstön kehittämis- ja koulutustarpeita. Kyselyn tuloksia hyödynnetään HAUSin koulutuspalveluiden kehittämisessä.

Valtionhallinnon in-house-kouluttajana HAUS suunnittelee palveluja yhdessä hallinnon kanssa

Pyrimme jatkuvasti vastaamaan valtion henkilöstön osaamisen kehittämisen tarpeisiin tarjoamalla laadukkaita ja ajankohtaisia koulutus- ja kehittämispalveluja. Toimintaympäristön kiihtyvä muutosvauhti ja talouden säästöpaineet näkyvät luonnollisesti jokaisen viraston arjessa. Nykyisenkaltaiset monimutkaiset haasteet ja asioiden kietoutuminen toisiinsa korostaa moniosaamista ja jatkuvaa oppimista. Myös erilaisuuden ja monimuotoisuuden johtaminen on kaiken aikaa tärkeämpää. Sähköistyvä julkishallinto vaatii myös uudenlaisia innovaatioita ja rohkeutta kokeilla uutta.

Tiedon merkitys johtamisessa, päätöksenteossa ja organisaatioiden toiminnassa korostuu kaiken aikaa enemmän. Henkilöstön osaaminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen on yksi keskeisimmistä kilpailutekijöistä myös julkisella sektorilla. Tästä syystä henkilöstön osaamiseen tulee panostaa jatkuvasti ja pitkällä tähtäimellä.

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme tiiviissä yhteistyössä valtionhallinnon asiakkaiden ja keskeisten kumppanien kanssa. Seuraamme aktiivisesti valtionhallinnon kehittämishankkeita. In-house-toimijana HAUS on luonteva osapuoli, kun keskustellaan kehittämishankkeista ja uudistuksista nousevista henkilöstön koulutustarpeista.

Koulutukset tarjoavat myös mahdollisuuden verkottumiseen ja kollegoilta oppimiseen – koulutus yhä monimuotoisempaa

Perinteinen avoin koulutus lyhytkurssien ja pitkien valmennusohjelmien muodossa on edelleen merkittävä osa tarjontaamme. Avoin koulutus tarjoaa osallistujille ajankohtaisen tiedon lisäksi myös foorumin poikkihallinnolliseen verkostoitumiseen ja kokemusten vaihtoon. Lisäksi organisaatiokohtaisesti räätälöityjä koulutuksia järjestetään yhä enemmän. Erilaiset yksilölliset kehittämismenetelmät kuten coaching, työnohjaus ja erilaiset arviointimenetelmät ovat myös keskeisiä valmennuksen muotoja. Kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme, koulutustarjontaamme sekä koulutusmenetelmiä yhä monimuotoisempaan suuntaan. Lähiopetuksella on edelleen merkittävä rooli, mutta hyödynnämme koulutuksissamme yhä enemmän myös video- ja verkkokoulutuksen luomia mahdollisuuksia.


Anna Saharinen
johtaja

puh. 0207 180341

| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (4907) | Return

Post a Comment