24

Uusi hausilainen Tuija Salmikannas: asiakaslähtöistä, ratkaisukeskeisestä kehittämistä positiivisella energialla

posted on
Tuija aloitti HAUSissa palvelupäällikkönä syyskuun puolivälissä. Tuijan vastuulla ovat HAUSin palveluiden tuottaminen ja kehittäminen, palvelutiimin esimiehenä toimiminen sekä HAUSin HR-tehtävät.
 
Ennen HAUSia Tuija on toiminut monipuolisissa globaaleissa ja Suomi-tasoisissa HR-tehtävissä niin ICT- kuin rakennusalallakin. Lisäksi hän on tehnyt työnohjauksia, coachannut ja opettanut. Laajan HR-kokemuksen sisällä Tuijalla on tiettyjä osa-alueita, joiden parissa työskentelystä hän pitää erityisesti sekä työn periaatteita, joita hän on toteuttanut työskentelytapoina jo pitkään.
 
Yksi vahva osa-alue on kehittäminen, ja Tuijalla onkin takana useita erilaisia kehittämistehtäviä ja -projekteja. Esimerkiksi liittyen HR-prosessien sekä uusien toimintatapojen kehittämiseen, monipuoliseen henkilöstön kehittämiseen, muutoshallintaan, työhyvinvointiin sekä uusien HR-järjestelmien käyttöönottoon ja edelleen kehittämiseen. Verkko-oppimisen hyödyntäminen sekä verkkoratkaisuiden suunnittelu ovat myös tulleet tutuiksi.
 
Tärkeimpien periaatteiden joukossa ovat asiakaslähtöisyys, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys, positiivisuus sekä jatkuva, aito vuorovaikutus, johon kuuluvat myös palautteet:
 
”niin sanotut risut, jotta voidaan miettiä, mitä asioille voidaan tehdä, mutta myös ruusut eli sen näkeminen ja ääneen sanominen, missä on jo onnistuttu”.
 
Tuija on koulutukseltaan FM (sivuaineina muun muassa aikuiskasvatustiede ja sosiaalipsykologia), tradenomi, ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja coach sekä hän on suorittanut aikuisopetukseen suuntautuneet opettajan pedagogiset opinnot.


Jatkuvaa kehittämistä ja kehittymistä

Kehittämisen lisäksi Tuija on aina pitänyt tärkeänä kehittymistä. Hänellä on usein ollut tähän mahdollisuus siirtyessään uusiin tehtäviin tai vastuidensa laajentuessa ja monipuolistuessa, mutta hän on lisäksi laajentanut osaamistaan opiskelemalla työn ohessa säännöllisin väliajoin. Tuija sanoo saaneensa uuden oppimisesta paljon hyvää, ja esimerkiksi ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys näkyy laajasti hänen toiminnassaan ohjaustyön lisäksi.
 
”Uskonkin jatkuvaan oman osaamisen kehittämiseen, ja minulla se on myös yksi tärkeä osa kokonaishyvinvointiani. Mitä tulee kokonaishyvinvointiin, olen myös siihen liittyen todennut sen, että usein pienillä, mutta itselle oikeilla muutoksilla on suurin ja ajassa kestävin vaikutus. Alku voi tässäkin lähteä näkökulman vaihtamisesta tai jonkin (arki)rutiinin kyseenalaistamisesta”.
 
Vapaa-aikanaan etenkin juokseminen on Tuijalla ollut viime vuosina tärkeässä roolissa muun perusaktiivisuuden lisäksi. Taustalla on useita urheilulajeja, joista viimeisimpänä tavoitteellisena lajina on ollut triathlon – lyhyistä kilpamatkoista aina täysmatkaan saakka.
 
”Saan juoksusta edelleen monessa suhteessa virtaa, ja se on myös aikaa omien ajatusteni kanssa. Raittiissa ulkoilmassa, sateen välillä piiskatessa kasvoja ja etenkin pitkillä reiteillä syntyy myös lähes poikkeuksetta uusia ideoita ja löytyy ratkaisut mieltä askarruttaneisiin asioihin kuin itsestään. Kännykän ja muistivihkon jätän kotiin, mutta ideat ja ratkaisut kirjoitan näissä tapauksissa ylös kotiin saavuttuani”.
 
 
TuijaSalmikannas_092...
| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (681) | Return

Post a Comment