17

Erkki Renvall: Excel työtä tehostamassa - paljon uusia ominaisuuksia mm. tiedolla johtamiseen

posted on

rawpixel-659481-unsp...

Työelämän organisaatiot ja työtehtävät muuttavat alati muotoaan. Nykyisen kaltaisessa tilanteessa organisaatioiden henkilöstön toimisto-ohjelmistojen osaaminen korostuu entisessään. Varsinkin Excel-taidot ovat organisaatioissa hyvinkin erilaisissa työtehtävissä avainasemassa. Kun henkilöstön perusosaaminen tietotyökalujen osalta on riittävällä tasolla, säästetään aikaa ja otetaan selkeä organisaation sisäinen tuottavuusloikka.

Koulutus on investointi, joka maksaa itsensä nopeasti takaisin

Koulutus olisikin organisaatioissa nähtävä investointina, joka ajan säästymisen ja toimintojen tehostumisen kautta maksaa nopeasti itsensä takaisin. Räätälöimällä koulutukset juuri oman organisaation tarpeisiin takaa, että koulutuksessa saatava osaamistaso vastaa kunkin työntekijän työtehtävän tarpeisiin.

Excel-osaamisen tärkeys korostuu luonnollisesti taloushallinnon tehtävissä, mutta myös muunlaisissa työtehtävissä siitä on ehdottomasti hyötyä. Toimittuani jo lähes 30 vuotta Excel-asiantuntijana olen nähnyt sen tärkeyden niin henkilöstöhallinnon kuin projektijohtamiseen ja –hallintaankin liittyvissä tehtävissä, vain muutamia mainitakseni.

Excel hyvä työkalu myös tiedolla johtamiseen

Excelin uudet työvälineet, Power Pivot ja Power Query (Hae&muunna) ovat tehneet Excelistä vakavasti otettavan tiedolla johtamisen työvälineen. Nämä Excelin lisäosat ovat tuoneet Exceliin aikaisemmin vain lisenssihinnoiltaan korkeissa Business Intelligence –sovelluksissa käytettyjä ominaisuuksia. Niiden avulla voidaan kerätä tietoa ja muuntaa sitä päätöksenteossa hyödynnettävään muotoon.

Excelissä voidaan hakea ja järjestää tietoja usealla eri tavalla. Excelissä voi muodostaa yhteyden eri tietolähteisiin ja luoda tiedosta kaavioita, taulukoita ja raportteja. Power Queryn eli Hae & muunna -toiminnon avulla voi etsiä ja yhdistää tietoja eri tietolähteistä ja muotoilla niitä halutulla tavalla.

Excelissä voi nykyisin luoda tietomallin, joka sisältää yhden tai useita tietotaulukoita eri tietolähteistä. Suhteita taulukoiden välille voi luoda Power Pivotin avulla. Lisäksi kokenut käyttäjä voi määrittää laskettuja kenttiä eli mittareita Excelissä ja näin lisätä tiedon analysointimahdollisuuksia entisestään. Luotujen tietomallien avulla saadaan myös lisättyä automaattipäivitys luotuihin raportteihin.

Monia mahdollisuuksia visuaalisten elementtien käyttämiseen

Kun tiedot ovat Excelissä, voidaan helposti luoda visuaalisia raportteja, jotka koostuvat esimerkiksi erilaisista Pivot-taulukoista ja -kaavioista kuten viivakaavioista, palkkikaavioista, säteittäisistä kaavioista jne.  Lisäksi voidaan luoda mielenkiintoisia ja vuorovaikutteisia visualisointeja Power View'n avulla tai voidaan analysoida ja kartoittaa tietoja kolmiulotteisessa maapallossa Power Mapia käyttämällä.

Ensimmäistä kertaa Excel 2010 –versioon tulleet uudet ominaisuudet ovat mullistaneet ohjelman käytön ja tuoneet uusia todella tehokkaita ja kiehtovia mahdollisuuksia visuaalisten Excel-raporttien rakentamiseen. Monissa Excel -koulutuksissa käydään läpi nimenomaan näitä ominaisuuksia ja kurssit antavat hyvän pohjan ominaisuuksien syvempään itseopiskeluun.

Erkki Renvall
ICT-asiantuntija
WistecTraining Oy
 

Alkavia koulutuksia aiheesta

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (467) | Return

Post a Comment