26

VALTIO-JUST 15 ylitti ennakko-odotukset: haastattelussa Marjo Mäenpää ja Miikka Saarteinen

posted on

Johtaja Marjo Mäenpää opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja apulaisjohtaja Miikka Saarteinen Valtiokonttorista osallistuivat keväällä päättyneelle julkisen johtamisen strategiaohjelma VALTIO-JUSTille. Syksyn koulutuskauden aluksi HAUSin viestintäpäällikkö Janina Himberg kyseli 15. vuosikurssin emännältä ja isännältä, Justiinalta ja Justukselta, heidän ajatuksiaan koulutusohjelmasta ja sen hyödyistä osallistujalle sekä organisaatiolle.

 

Miten päädyit VALTIO-JUST-ohjelmaan?

Marjo Mäenpää (MM): Olen toiminut johtajana mm. kulttuurialalla ja korkeakoulupuolella, JUST-koulutuksen alkaessa olin ollut ministeriössä vasta hieman alle puoli vuotta. Kansliapäällikkö ja osastoni katsoivat, että minun olisi hyvä osallistua VALTIO-JUSTille. Myös esimieheni on käynyt VALTIO-JUSTin eli koulutusohjelma oli jo entuudestaan tuttu.

Miikka Saarteinen (MS): Esimieheni kanssa käydyssä tulos- ja kehityskeskustelussa nousi esiin mahdollisuus, että VALTIO-JUST voisi olla minulle sopiva ohjelma. Olin myös itse kiinnostunut mahdollisuudesta formalisoida jo aiemmin työtehtävissä kartutettua tietämystä ja kokemusta valtionhallinnon kokonaisuudesta. Lisäksi ohjelman vahva strategisen johtamisen näkökulma kiinnosti tulevaisuutta ajatellen.

Oletko aiemmin käynyt HAUSin koulutuksissa tai onko HAUS muuten tuttu?

MM: HAUS oli kouluttajana tuttu, mutta olen käynyt lähinnä akateemisella puolella läpi esimerkiksi erilaisia johtamiskoulutuksia. Tämänsisältöinen valtionhallinnon johtamiseen ja nykyiseen tehtävääni soveltuva, HAUSin julkiselle sektorille kohdistettu ohjelma tuntui hienolta mahdollisuudelta.

MS: Olen käynyt, itse asiassa todella monissa. Siirryin Valtiokonttoriin yksityiseltä sektorilta, joten ensikosketus HAUSiin oli muistaakseni julkisten hankintojen puolelta, hankintalaki tuli heti sektorisiirtymän jälkeen tutuksi. Sen jälkeen olen käynyt enemmän tai vähemmän säännöllisesti HAUSin koulutuksissa. Myös VK organisaationa tekee HAUSin kanssa hyvin paljon koulutusyhteistyötä ja henkilöstöämme koulutetaan HAUSin kautta. Pidämme HAUSin tarjontaa laadukkaana ja monipuolisena nimenomaan valtionhallinnon tarpeiden näkökulmasta, lisäksi koulutus on kustannustehokasta.

Mikä on päällimmäisin mielikuvasi VALTIO-JUST-ohjelmasta? Yllättikö jokin tai jäitkö kaipaamaan jotain, esimerkiksi sisältöön liittyvää?

MM: Päällimmäinen mielikuvani on, että ohjelma oli todella hyödyllinen ja hyvä. Minulla ei ollut ennakko-odotuksia,  ja oli tavallaan hauskaa, että vaikka itse olin valtionhallinnossa nuori johtaja, minua kuitenkin kohdeltiin kuin seniorijohtajaa. Ymmärsin jälkeenpäin, että se itse asiassa auttoi myös oman johtajaidentiteettini muodostamisessa ja vahvistamisessa: pystyin hahmottamaan paremmin, miten voin hyödyntää aiemmasta työ- ja johtajakokemuksesta saatuja oppeja nykyisessä johtajatehtävässä. Sisältöön liittyen olisin kaivannut verkostojohtamisen osion syventämistä, se jäi ehkä tällaisenaan vähän hataraksi. Jäin miettimään, että sitä olisimme ehkä voineet pohtia vielä enemmän keskenämme, vähän käytännönläheisempänä ja omiin tarpeisiimme soveltuvampana, mutta se oli vain yksi osio. Ohjelman intensiivipäivät, jolloin lähdimme pois Helsingistä, olivat toisaalta todella hyviä ja hyödyllisiä. Niitä voisi ehkä jaksottaa päiväohjelman suhteen vähän toisin, että esimerkiksi Haikon tarjoamia ulkoilumahdollisuuksia voisi hyödyntää entistä paremmin. Päivät olivat kuitenkin pitkiä, työntäyteisiä ja tehokkaita, ja jaksot tarjosivat hyvän mahdollisuuden asioiden syvälliseen pohtimiseen, ryhmään tutustumiseen sekä verkottumiseen.

Koulutuksen sisältö oli todella monipuolinen ja tasapainoinen. Käsittelimme muun muassa erilaisia valtionhallinnon kehittämisen elementtejä, esimerkiksi Kiekua ja Kaikua, jotka elävät mukana omassa työarjessanikin. Niihin olisi ehkä voinut mennä vieläkin syvällisemmin ja nimenomaan konkretiaan. Yleisten strategisten linjausten lisäksi olisin toivonut kuulevani, miten esimerkiksi yhteiset toimintatavat ja järjestelmät ihan konkreettisesti vaikuttavat käytännön työhön. Näissä asioissa pitäisi itsekin näyttää esimerkkiä, ja tietysti pitäisi osata vastata henkilöstön kysymyksiin.

MS: Olin itse asiassa erittäin positiivisesti yllättynyt ja rehellisesti sanottuna ohjelma oli vielä paljon parempi kuin osasin odottaa. Odotin tiettyä kokonaisnäkemystä valtionhallinnosta ja se toteutui. Voisi sanoa, että kohtuullisen tiiviissä ajassa sai todella seniori- ja syvällistä asiantuntemusta omaavilta henkilöiltä paljon näkemyksiä. Tämä ei ollut sellainen koulutus, josta olisi saanut mukaansa johtamisen työkalupakin tai jotain temppuja, joita lähtisi soveltamaan, vaan tämä oli nimenomaan koulutus, joka avasi kokonaiskuvan hallintoon.

Aiheen rajallisuus ja aiheiden rajaus on tietysti aina oma haasteensa, mutta jos jotain voisi ottaa lisää, niin ehkä kansainvälisen linkin parantamista voisi miettiä. Käydä läpi sitä, mitä tapahtuu ympäröivässä maailmassa. Esimerkiksi juuri nyt geopoliittinen tilanne on erittäinkin mielenkiintoinen, joten ehkä mukaan voisi ottaa myös joitain kovan luokan kansainvälisiä vieraita. Myös jonkin verran akateemista näkökulmaa ja aika kovaakin teoriatietoa voisi mielestäni ottaa lisää, jos ei tähän, niin johonkin vastaavaan koulutusohjelmaan.

Mikä oli VALTIO-JUSTissa parasta?

MM:  Ehdottomasti parasta oli ryhmä. Se oli todella hieno, täynnä todella päteviä ihania asiantuntijoita, jotka tuntuivat olevan omasta työstään todella perillä. Tutustuin jopa oman ministeriöni ihmisiin paremmin tällä kurssilla, koska olin siinä vaiheessa niin tuore ministeriöläinen. Ryhmässä oli todella hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri, oli helppo käsitellä omaan työhön liittyviä henkilökohtaisiakin asioita. On hyvä, että koulutuksissa tapaa valtionhallinnon edustajia eri tasoilta ja erilaisista organisaatioista. On hyödyllistä nähdä asioita vähän erilaisesta perspektiivistä. Varmaan tulevaisuudessa vieläkin enemmän on pakko rakentaa poikkihallinnollista yhteistyötä eri ministeriöiden välillä. Olen huomannut, että jo ihan täällä omankin ministeriön sisällä yhteistyön pohtiminen ja kehittäminen on keskeistä. Verkostojen olemassaolo on tärkeää, ja erityisesti näin kurssin jälkeen olen miettinyt, miten sitä voisi enemmän hyödyntää. Siinä ehkä HAUSkin voisi olla jotenkin tukena? Jo koulutuksen aikana voisi ehkä järjestää vierailuja toisten työpaikoille, siinä tutustuisi vielä paremmin muiden arkeen ja työhön.

MS: Parasta oli kokonaisuus: monista eri näkökulmista kokonaisuuden tarkastelua, läpileikkaus hallintoon ja strateginen tulevaisuuteen suuntaava ote. Jonkin verran käytiin läpi, mitä on tapahtunut aikaisemmin, joten syy-seuraus-suhteitakin pystyi vähän analysoimaan. HAUS on onnistunut löytämään JUSTille hyvät puhujat, olivat todella hyvässä balanssissa ja vieläpä niin, että ei ollut vain valtionhallintoa ja virkamiesasiantuntijoita, vaan myös ulkopuolisia. Usein oivalluksia syntyi kotimatkalla, esimerkiksi internaattijaksoilta palatessa, kun aloin oikein pohtia, mitä kaikkea ollaan parin päivän aikana käyty läpi, mitä se tarkoittaa, mitä muutoksia toimintaympäristössä tapahtuu, ja mikä on se strateginen viitekehys, missä toimitaan.

Valtiovarainministeriöstä ja muista ministeriöistä tuli ihmisiä kertomaan tulevasta ja taustoittamaan erilaisia asioita, joten JUSTilla sai ensikäden tietoa, mitä hallinnossa tulee tapahtumaan ja mitä on suunnitteilla. Meitä oli ryhmässä ihmisiä eri puolilta, ja se oli todella arvokasta. Monipuolinen ryhmä auttoi ymmärtämään, että meillä kaikilla on tietyt samanlaiset lainalaisuudet, kun ollaan julkisen hallinnon puolella, mutta meillä on kuitenkin substanssissa eroavaisuuksia. Ryhmän monipuolisuus oli siinä mielessä rikastava kokemus.

Ryhmän lisäksi tämä hybridimalli oli hyvä: on toisaalta Munkkiniemen koulutustiloissa tapahtuvaa opetusta ja sitten on internaattijaksoja, jolloin lähdetään pois ja koko ryhmä on yhdessä pari päivää. Se edistää ryhmädynamiikan muodostumista; jos oltaisiin oltu luokkahuoneessa kaikki koulutukset, ei ryhmästä olisi tullut niin tiivis, eikä verkottumista olisi tällä tavalla syntynyt. Myös ryhmän kokoonpano oli todella hyvä, että mukana sekä virasto- että ministeriönäkökulmaa. Syntyneet keskustelut olivat hyviä ja monipuolisiin ryhmiin kannattaa kyllä pyrkiä jatkossakin.

Miten organisaatiosi suhtautui koulutusohjelmaan?

MM: Todella positiivisesti: ehdotus osallistumisesta tuli organisaation sisältä ja koulutukseen osallistumisen sain järjestettyä hyvin.

MS:  Todella positiivisesti ja kiinnostuneesti. Katsottiin, että tähän kannatti panostaa sekä rahallisesti että ajallisesti ja uskon, että organisaatiossa koettiin, että hyöty ylittää kustannukset moninkertaisesti. VK:ssa on moni muukin käynyt JUSTin eli ohjelma on tuttu. Kävin esimieheni kanssa säännöllisesti läpi koulutuksen antia ja koin, että osallistumisesta sekä ohjelman tarjoamista hyödyistä oltiin kiinnostuneita.

Miten sait sovitettua koulutuksen ja ohjelman käymisen kiireiseen työarkeen?

MM: Koulutus oli hyvin järjestettävissä keskelle työarkea, koska päivät olivat hyvissä ajoin tiedossa ja sain varattua ne kalenterista. Ne olivat kyllä tosi virkistäviä rupeamia, kun pääsi yhdeksi tai kahdeksi päiväksi keskittymään tärkeisiin asioihin. Kehittämistyöhön paneutuminen jäi osaltani vähän työkiireiden jalkoihin,  joten sitä olisi voinut hyödyntää paremmin ja kantaa siitä vähän enemmän eväinä myös omaan organisaatioon.

MS:  Tein kehittämistyöni niin, että sen aihe pohjautui vahvasti omaan työhön ja vastuualueeseen. Näin myös oma organisaatio ja esimies olivat työprosessissa automaattisesti mukana. Se oli itse asiassa nimenomaan yksi tapa, miten sain koulutuksen sovitettua niin hyvin työarkeeni: työssä oli omaa työtäni koskeva teema eli se ei ollut mikään erillinen pseudoprojekti. Ilmoittautumisvaiheessa voisi olla hyvä olla joku ennakkotehtävä, että ”mieti aihetta omalle kehittämistyölle, pohdi asiaa yhdessä organisaation kanssa”, joka herättelisi jo valmiiksi koulutuksen sisältöihin liittyviä ajatuksia ja toisaalta kytkisi kehittämistyön suoraan omaan työhön.
Onko VALTIO-JUSTin käyminen vaikuttanut työhösi tai esimerkiksi organisaatioosi? Mitä hyötyä mielestäsi organisaatiolle on siitä, että johtajat osallistuvat VALTIO-JUSTille?

MM: Nyt ajateltuna olisin varmaan voinut enemmänkin hyödyntää kehitystehtävää työssäni tai tuoda koulutuksen sisällöistä jotain omaan organisaatioon, pääoma on toistaiseksi jäänyt aika lailla itselle. Yksi aihe ohjelmassakin voisi itse asiassa olla vaikuttavuus, miten VALTIO-JUSTia voi hyödyntää omassa työssä, kun arki on ajoittain aika kiireistäkin hallinnossa. Varmasti osallistujia valitessakin olisi hyvä korostaa vielä selvemmin ja konkreettisemmin, mitkä koulutuksen oppimistavoitteet itse asiassa ovat ja miten ohjelmaan osallistunut voi rikastaa yhteistä suunnittelua, strategian tekemistä, tiedon muodostusta ja olla ylipäänsä hyödyksi omalle organisaatiolleen. Lisäksi kehittämistehtävän aiheen pohtimiseen voisi kannustaa jo aiemmin. Ehkäpä jo hakuvaiheessa olisi hyvä miettiä asiaa, jotta työtä voisi hyödyntää omassa työssä ja käydä läpi jo ennakkoon esimerkiksi esimiehen kanssa. Kurssin yksi hyöty oli kollega- ja vertaisverkoston lisäksi, että kuulimme ensikäden tietoa hallinnon tulevaisuutta koskevista suunnitelmista. Tämä auttaa omassa työssä, kun voi ennakoida asioita ja tietää, mitä on tulossa.

MS: Suurin hyöty tästä koulutuksesta organisaatiolle on ehkä se, että osallistuja osana organisaatiota ymmärtää valtionhallinnon kokonaisuuden eli ymmärtää konsernin toimintaperiaatteet ja miten esimerkiksi ohjausmallit menevät. VALTIO-JUSTin käynyt pystyy olemaan mukana kehittämisessä, tekemään hallinnon strategian mukaisia kehitysehdotuksia ja oma organisaatio voi luottaa siihen, että osallistuja on käynyt HAUSin koulutuksen ja saanut perehdytyksen valtion strategisen johtamisen kehikkoon. Toisaalta osallistuja itse saa formaalin vahvistuksen, että tietää oikeita asioita ja toisaalta pystyy todentamaan työssä opittua ja koettua. Omassa johtamistyössäni osallistuminen näkyy varmaan viiveellä, koska VALTIO-JUST ei ole esimiestyöohjelma, vaan nimenomaan strategisen johtamisen ohjelma. Toisaalta ohjelman käyminen auttaa ihan päivittäisessä työssä suuntaamaan voimavaroja oikein ts. tietää mihin voi vaikuttaa, ja mihin toisaalta ei. 

Mitä muuta nostaisit VALTIO-JUSTista esiin?

MM: Ryhmäläisten myötä esimerkiksi uutisia on tullut luettua eri tavalla, koska opin tuntemaan paremmin entuudestaan tuntemattomampia valtionhallinnon organisaatioita. Ne ovat myös alkaneet kiinnostaa entistä enemmän.

MS: Hyvinvointiosio oli tärkeä, ja työssä jaksamisen peruspilari on, että on ylipäänsä toimintakykyinen. Se tulee todennäköisesti olemaan myös tulevaisuuden työelämän vaatimus. Monet JUSTille osallistuvista ovat siinä iässä, että vielä on mahdollisuus muuttaa asioita, esimerkiksi parantaa fyysistä kuntoa tai muuttaa elintapoja. Mielestäni konsultaatio Vierumäellä oli todella hyvä, koska ei antanut mitään yleispäteviä patenttiohjeita, vaan jokaista käsiteltiin yksilönä ja pohdittiin tilannetta yksilön lähtötilanteen näkökulmasta.

HAUSin osalta sanoisin erityisesti Reijosta [ohjelmavastaava Reijo Lindh], että hänestä näkee, että on kokemusta ja rutiinia, että hän tietää miten tämäntyyppistä ryhmää luotsataan eteenpäin. Sekin teki kokemuksesta positiivisen.

Kenelle suosittelisit VALTIO-JUSTia?

MM: Osallistujan olisi hyvä olla ollut jo vähän aikaa esimiehenä. Meidän ryhmässämme oli optimaalinen kokoonpano ihmisiä eri puolilta, toisaalta ministeriöiden keskijohtoa olisi hyvä saada mukaan entistä enemmän. Mielestäni ohjelman läpikäyminen olisi jo siiloutumisenkin ehkäisemiseksi tärkeää, vaikka johtajalla olisi pitkä hallintoura takana. Koulutuksesta saa paljon uutta tietoa ja näkökulmaa koko hallintoon. Ryhmäläisten kanssa keskustellessa huomaa miten eri puolilla nähdään samat asiat, ja mitä ja miten muualla asioita tehdään.

MS: Mielestäni koulutus soveltuu hyvin laajalle kohdejoukolle valtionhallinnossa. En lähtisi mielelläni tarkasti profiloimaan kohdejoukkoa, sillä kuten todettu: yksi kurssin keskeinen anti on osallistujien monipuolinen kokemus ja erilaiset substanssiosaamiset. Toki tietty vahva oma ydinosaaminen omassa tehtäväkentässä, ja sen linkittyminen tavalla tai toisella strategiseen johtamiseen ja sen toimeenpanoon, antaa varmasti hyvän pohjan saada irti paljon VALTIO-JUSTista.

 ***

Teksti ja kuvat: Janina Himberg

| Categories: Koulutus, HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (5383) | Return

Post a Comment