08

Kaisa Fahllund: Sopimushallinta ICT-hankinnoissa 7.2.2019 - varaudu yleisimpiin ongelmatapauksiin jo etukäteen

posted on

ICT-palveluihin liittyviä erimielisyyksiä toimittajien ja palvelujen hankkijoiden välillä on käytännössä todella paljon; projektitoimitukset viivästyvät, niiden kustannukset paisuvat ja/tai työn laatu on huonoa - tai jatkuvan palvelun ostaja ei koekaan saavansa sovitulla hinnalla sitä mistä on sovittu.

Se, että projektitoimituksessa tai palvelusuhteessa ajaudutaan erimielisyyksiin ei pääsääntöisesti johdu (vain) siitä, että itse sopimus olisi huono – vaan mistä?

Hyvä sopimus on lähtökohta toimivalle ICT-palvelulle, ei maali

Hyvä sopimus on toki ICT-palvelun ostamisen ja myymisen lähtökohta. Hyvin laadittu sopimus tukee sopimuksen tarkoituksen toteutumista ja on kattava, täsmällinen, selkeä ja mm. muutostarpeita ennakoiva. Hyvä sopimus antaa myös työkaluja suoritushäiriöiden varalle ja voi siten ennaltaehkäistä sopimusriitoja ja/tai antaa välineitä riidan sovinnolliseen ratkaisemiseen.

Sopimuksen allekirjoittaminen ei kuitenkaan ole maali vaan vasta lähtökohta; sen jälkeen sopimusta tulee hallinnoida ja varmistaa, että molemmat osapuolet toimivat sen mukaisesti. Hyväkään sopimus ei varmista itsekseen sen tavoitteiden toteutumista, vaan siihen tarvitaan taitavien ja sitoutuneiden ammattilaisten panosta. Esimerkiksi projektisopimuksen tai pitkäkestoisen palvelusopimuksen ollessa kyseessä hyväkään sopimus ei auta, jos osapuolet eivät käytännössä toimi sopimuksen mukaisesti. Osapuolen pitäisi noudattaa sopimusta itse ja reagoida viipymättä, jos toinen osapuoli ei noudata sopimusta. Reagointi ja reklamointi on tärkeää; jos sopimusrikkomuksesta ei reklamoi, se voi johtaa oikeuden menetyksiin. Passiivisuus voi johtaa myös sopimuksen sisällön muuttumiseen.

ICT-palveluiden ongelmatapauksissa usein syynä huono projektinjohtaminen

Usein ICT-palvelujen ongelma ei johdukaan sopimuksesta, vaan toimitusprojektin tai palvelu­sopimuksen aikaisesta osapuolten toiminnasta. Esimerkiksi sitova aikataulu korvautuu jatkuvasti muuttuvilla aikatauluarvioilla tai kiinteä hinta vaihtuu aikaveloitukseen, taikka kiinteähintaisesta palvelusta liu’utaan yhä enemmän kohti erikseen veloitettavia työsuorituksia. Tällöin alun perin ostajan etua turvaavista sopimusehdoista on käytännössä luovuttu sopimuskauden aikana. ICT-projekteissa varsin usein ongelmien juurisyynä on huono projektinjohtaminen, jonka taustalla ovat usein myös henkilövaihdokset.

Myös muutosten hallinnointi - tai kyvyttömyys käytännössä rajoittaa tai hallita muutoksia - on monien projektien kompuroinnin perussyy – sinänsä moitteettomista sopimuksen muutoshallintaehdoista riippumatta. ICT-projektien onnistuminen edellyttää sekä sopimuksen että projektinhallintaa ja siten erityisesti ICT-ammattilaisten osaamista ja sitoutumista, mutta tarvittaessa myös juristin apua.

Kaisa Fahllund, Berggren Oy


Aiheeseen liittyvää koulutusta:

Tarjoamme ICT-palveluita hankkiville ja -projekteista vastaaville tiiviin valmennuksen, jossa pyritään antamaan käytännöllisiä neuvoja sekä sopimuksen että projektinhallintaan toimitusprojektien ja palveluiden onnistumisen tueksi.

Sopimushallinta ICT-hankinnoissa 7.2.2019

Kouluttajana toimii Kaisa Fahllund, joka on sopimusjuridiikan ja riitojen ratkaisun kokenut ammattilainen. Hän on erityisesti keskittynyt ICT-projekti- ja palvelusopimuksiin sekä IPR-lisenssisopimuksiin ja erilaisiin R&D-sopimuksiin. Kaisa on toiminut myös Hansel Oy:ssa johtavana lakimiehenä, joten valtion hankinta-asiat ovat hänelle erittäin tuttuja.

 

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (833) | Return

Post a Comment