04

Toimituskunnan puheenjohtaja Raija Meriläinen (VM): Laatua ja vaikuttavuutta eOppivaan

posted on

Halu oppia tai oivaltaa on meissä jokaisessa. Se lienee syy siihen, että ihminen on kyennyt ottamaan 5000 vuodessa jättiloikan kivikaudesta digiaikaan. Myös oppimisen tavat ja keinot muuttuvat jatkuvasti: 1900-luvun alun rihvelitaulu vastaa 2010-luvun iPadia ja vastaavasti liitutaulun on korvannut älytaulu. Sen avulla tavoitat ihmiset myös luokkahuoneen ulkopuolelta, tarvittaessa kokonaan toiselta puolelta maailmaa. Opiskelu ja oppiminen onkin yhä tavallisempaa ilman, että se olisi sidoksissa aikaan tai paikkaan.

Me suomalaiset olemme aina arvostaneet koulutusta ja aktiivisesti kehittäneet ja ajantasaistaneet opetuksen sisältöjä. Digitalisessa maailmassa opetussisällöt saavat entistä suuremman roolin. Huono sisältö tai toimimaton verkko turhauttaa opiskelijan nopeasti, josta todennäköisesti seuraa kurssin keskeytys. Verkkokurssin täytyy pystyä koukuttamaan opiskelijaa ja sitä voi verrata kirjan lukemiseen. Jos kirja on hyvä, luet sen innolla loppuun, sen sijaan huono kirja jää taatusti kesken.
 

Screenshot_2018-09-0...
 

Toimituskunnan toiminta mahdollisimman läpinäkyväksi

eOppivan sisällön, laadun ja vaikuttavuuden ”vaalijaksi” valtiovarainministeriö asetti kesäkuussa 2018 toimituskunnan. eOppivaa ohjaa kevääseen 2019 hankkeen alussa asetettu ohjausryhmä, minkä jälkeen eOppiva muuttuu hankkeesta jatkuvaksi toiminnaksi. Tämä merkitsee myös toimituskunnan vastuun kasvamista sisällön, laadun, vaikuttavuuden ja pedagogisen linjan osalta. Toimituskunnassa olemme siis uuden oivaltamisen äärellä.

Toimituskunnan ensimmäinen virallinen kokous pidettiin 24.8.2018 HAUSissa. Puheenjohtajana olin äärimmäisen tyytyväinen ja jopa ylpeä siitä, kuinka aktiivista innovoivaa ja mukaansatempaavaa keskustelu oli. Liioittelematta voin sanoa, että toimituskunnan jäsenet ovat sitoutuneita osaamisen kehittäjiä, joita kaikki yhdistää halu kehittää eOppivan kokonaisuuttaa. Yhteisenä ajatuksena on lisätä oppimisen mahdollisuuksia tuomalla muun muassa kokoukset verkkoon ja mahdollistamalla samalla laajempi keskustelu ja vuorovaikutteisuus.

eOppivan pedagoginen linja on vielä rakentumassa. Toimituskunnan yhteisenä tavoitteena onkin, että yhteisestä oppimisen olohuoneestamme löytyy yhä monipuolisempaa tarjontaa. Se tarkoittaa myös erilaisia pedagogisia toteuttamistapoja kurssista riippuen. Lähtökohtana on se, että eOppivassa oppimissisällöt pyritään rakentamaan joustaviksi. Oppimista tukevat oivaltamisen mahdollisuudet koukuttavat, kun sisältö on mielenkiintoista ja metodit oikeat.  Yksilön oppimiseen liittyvät kompastuskivet sekä erilaiset osaamisen lähtökohdat on huomioitu.

Meille kaikille virkamiehille!

Valtion henkilöstölle eOppiva tarjoaa helpon väylän panostaa itseopiskeluun ja päivittää osaamistaan. Osaava ja kyvykäs virkamieskunta on puolestaan tae valtionhallinnon tehokkuudesta sekä kansalaisten hyvistä ja toimivista palveluista digiajan Suomessa. Sisällön tuottajina toimivat asiantuntijat, jotka tuntevat kollegojensa normiarjen eli toisin sanoen me virkamiehet. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen vaativat yhteistyötä, palautteen vastaanottamista ja jatkuvaa kehittämistä eOppivassa.

Tehdään siis yhdessä vaikuttavuutta ja laatua virkamiesosaamisen kehittämiseksi: virkamiehet, eOppiva-tiimi ja toimituskunta!

Raija
opetusneuvos, valtiovarainministeriö
@Raijamerilinen
 

Screenshot_2018-09-0...

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (370) | Return

Post a Comment