28

Toimitusjohtaja Anneli Temmeksen ajankohtaiskatsaus (HAUS Uutiset 2/2018)

posted on

Strategian toimeenpanoa ja jatkokehittämistä

HAUSin maaliskuussa 2017 julkistetun strategian toteutumista seurataan tiiviisti osana johtamista. On ilo todeta, että HAUS on strategian toteutuksessa elänyt (ainakin lähes) niin kuin on opettanut eli pyrkinyt kaikin tavoin vastaamaan strategisiin tavoitteisiinsa.  Tämä todettiin myös vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä.

Monenlaisia kumppanuuksia - uusi kumppanuusmalli HaaS

HAUSin strategian keskeinen lähtökohta on kumppanuuksien lisääminen ja syventäminen.  Tämä koskee sekä asiakkaitamme että kehittäjäkumppaneitamme.  Asiakastyössä tämä on merkinnyt pyrkimystä rakentaa pitkäkestoista aitoa yhteistyötä, joka koostuu erilaisista tuotteista ja palveluista sekä jatkuvasta yhteisestä keskustelusta ja yhteisistä pohdinnoista. Tämä näkyy myös HAUSin uusina palvelumalleina (esim. HAUS as a Service - HaaS) , jotka ovat tärkeä lisä aiempaan ns. perinteisempään koulutukseen ja valmennukseen, jotka myös jatkuvat ja kehittyvät tärkeänä osana työtämme.  

eOppiva osaksi HAUSin arkipäivää

Strategiamme mukaisesti HAUS panostaa voimakkaasti eOppimiseen ja maaliskuussa 2018 avattu valtion digitaalinen oppimisympäristö eOppiva on valtionhallinnossa jo laajalti tunnettu. Ehkä aina ei edes mielletä sen olevan osa HAUSia. Lisätarjontaa ja uusia koulutuksia tuotetaan ja lisätään verkkoon koko ajan, odotusten ollessa valtavat. eOppiminen on myös keskeinen keino koulutusten vaikuttavuuden lisäämiseen osallistujavolyymien lisäämisessä.  eOppimisen ohella myös muu pedagoginen kehittäminen, yksilöopetus, coachaus ja vaikka valokuvaus ovat koko ajan mukana ohjelmiemme rakentamisessa.

Uusi toimitila kävelyetäisyydellä Helsingin ydinkeskustassa

HAUSin uusi toimitila Helsingin ydinkeskustassa on jo ensimmäisten viikkojen aikana osoittanut keskeisen sijainnin merkityksen.  Meille on helppoa tulla paitsi kursseille niin myös tapaamisiin ja vapaamuotoisiinkin vierailuihin.  Myös kauempana olevat asiakkaamme ja kumppanimme pääsevät aiempaa helpommin mukaan tapahtumiimme korkeatasoisen opetustekniikkamme kautta.

Aktiivista hanketoimintaa vähän kauempana maailmalla

HAUS panostaa edelleen voimakkaasti kansainväliseen kehittämisliiketoimintaan.  HAUS on Suomen suurin Twinning-toimija, joka on toteuttanut tähän mennessä 32 Twinning tai Twinning Light -hanketta.  Kumppanuushankkeet yhdessä ulkoministeriön kanssa ovat myös tärkeä osa työtä samoin kuin uusimuotoiset hankkeet Euroopan unionin jäsenmaiden välillä.

Jatkokehittämistä uuden hallituksen johdolla

HAUSin kehittämistyö jatkuu kevään yhtiökokouksen valitseman uuden hallituksen johdolla. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (VM), varapuheenjohtajaksi valittiin ylijohtaja Ilona Lundström (TEM) ja jäseniksi tietovarannoista vastaava johtaja Pauli Forma (Työterveyslaitos), johtaja Paula Laine (Sitra) sekä kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta (Helsingin yliopisto).

HAUSin tilinpäätöstiedot vuodelta 2017 löytyvät tästä linkistä.

 

20180525_131823(1)

Lisätietoja: Anneli Temmes

| Categories: HAUS, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (803) | Return

Post a Comment