28

Hyveitä HAUSissa

posted on

HAUS on mukana kehittäjäverkostossa, joka haluaa parantaa organisaatioiden työkulttuuria hyvetyöskentelyn kautta. Eetikko Antti Kylliäinen on kehittänyt konseptin, jonka avulla hyveet palautetaan työelämän keskiöön. Hyveet työssä -prosessi vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia, jaksamista ja sitoutuvuutta sekä organisaation mainetta ja kilpailukykyä.

Mutta annetaan ensin puheenvuoro Antille.

Antti Kylliäisen terveiset

”Henkilöstö on ottanut vastaan hyveprosessin myönteisesti. Lähes jokainen on ymmärtänyt, että tämä on jokaisen vastuulla.”

”Iloisempaa joukkoa harvoin näkee kuin meidän väki, kun keskusteltiin hyveistä.”

Työelämässä on tapana kysyä, mitä meidän pitäisi seuraavaksi tehdä ja saada aikaan. Harvemmin kysytään sitä, millaisia meidän olisi hyvä olla ja miten toimia keskenämme, jotta voisimme hyvin ja saisimme sen, mitä tavoittelemme.

Hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät meistä hyviä – sekä ylipäätään ihmisinä että missä tahansa roolissa ja tehtävässä, jossa satumme elämämme aikana toimimaan. Niitä kehittämällä saamme niin työyhteisöt ja organisaatiot kuin niihin kuuluvat yksilöt voimaan ja toimimaan paremmin.

Hyveet on otettu kehittämiskohteiksi tähän mennessä liki parissa sadassa työyhteisössä erinomaisin tuloksin. Hyveiden avulla on parannettu työn mielekkyyttä, nostettu työmotivaatiota ja vahvistettu työkulttuuria. Hyveet ovat tarjonneet ihmisille toimivan työkalun oman hyvinvointinsa kohentamiseen ja työkulttuurinsa vahvistamiseen. Sivuvaikutuksina on saatu myös lisää tuottavuutta ja entistä parempaa asiakastyytyväisyyttä.

Yksi hyveiden parhaista puolista on, että ne opettavat meidät katsomaan peiliin. Hyveet ovat tarjonneet ihmisille keinon ja välineen, jonka avulla he itse voivat kohentaa omaansa ja ympärillä olevien hyvinvointia. Hyveprosessien tuloksista päätellen aniharva on tilaisuuden saatuaan jättänyt sen käyttämättä.

HAUSilaisten yhteisölliset hyveet

HAUSissa kiinnostuttiin tutkimaan oman työyhteisön hyveitä. Antti johdatteli meidät ensin hyveiden maailmaan ja opasti sitten pohtimaan hyvää meidän työyhteisössämme. Mitkä ovat ne tärkeimmät hyveet, jotka tekevät meidän työyhteisöstämme hyvän? Jokainen hausilainen teki ensin omat valintansa ja sen jälkeen ne tuotiin yhteiseen käsittelyyn. Hedelmällisen keskustelun jälkeen olimme nimenneet HAUSin yhteisöllisiksi hyveiksi seuraavat kuusi: AVULIAISUUS, JOUSTAVUUS, KESKUSTELEVUUS, MYÖNTEISYYS, OIKEUDENMUKAISUUS, VASTUULLISUUS.

Hyveiden nimeäminen ei kuitenkaan riitä. Tärkeää on saada ne liittymään elävään elämään ja käytännön tekemiseen. Seuraavaksi mietimmekin, mitä valitsemamme hyveet tarkoittavat yhteisömme arjessa. Nämä tekemiset vietiin kyselyyn, johon vastasimme. Sitä kautta saimme käsityksen siitä, miten koemme hyveiden toteutuvan.

             hyvekuva
                      HAUSin yhteisten hyveiden pohdintaa Antti Kylliäisen johdolla.

Keskitytään myönteisyyteen ja vahvistetaan olemassa olevaa hyvää

Seuraavina viikkoina tutkimme jokaista valitsemaamme hyvettä erikseen. Pidimme päiväkirjaa siitä, miten itse toimimme hyveen mukaisesti ja miten hyve näkyy työyhteisössä. Saimme myös miellyttävän tehtävän ilmiantaa työtovereitamme kunkin hyveen toteuttamisesta. Tämän kehittämisjakson jälkeen teimme kyselyn uudelleen. Prosessin päätteeksi pohdimme, miten voisimme hyödyntää hyveitä jatkossa.

Hyvetyöskentelyn voima on siinä, että keskitytään myönteiseen ja vahvistetaan olemassa olevaa hyvää. Jo prosessi sinänsä on tärkeä. Tutkitaan itseämme ja yhteisöämme, keskustellaan siitä, minkälaisia vahvuuksia yhteisössämme on, rakennetaan yhdessä vielä parempaa työyhteisöä ja huomataan hyvä itsessä ja muissa.

Oma "kiitos-kanavamme"

Prosessin jälkeen olemme olleet herkempiä tekemään työtovereiden ja työyhteisön hyveet näkyviksi. Saimme myös mainion tilaisuuden testata hyveitämme toimitilamuutoksessa. Lähdimme miettimään yhteisiä pelisääntöjä uuteen monitilatoimistoomme ja huomasimme, että toteuttamalla hyveitämme, pelisäännöt käyvät turhiksi. Työyhteisömme yhteisellä viestialustalla on oma kanavansa ”kiitos”. Siellä annamme julkisesti kiitosta kollegoille. Ja kiittämisen aiheita riittää.


Lisätietoja: johtaja Johanna Snellman, puh. 040 561 4956

| Categories: HAUS | Tags: | View Count: (856) | Return

Post a Comment