28

Hankinta 2020 -koulutuskokonaisuudella Handi ja valtion hankintatoimi haltuun (2. osa)

posted on

Tämä teksti on jatkoa ensimmäiselle osalle Handi vaikuttaa jokaisen virkamiehen arkeen - uusi digitaalinen koulutuskokonaisuus hankintojen kehittämiseksi.


Hankinta 2020 –verkkokoulutus on syntynyt hyvän yhteistyön tuloksena, johon on osallistunut useita hankinta- ja talouspuolen asiantuntijoita eri puolilta valtionhallintoa. Handi-ohjelman johto ja HAUS ovat kantaneet kokonaisvastuun kehittämistyöstä ja sen hallinnoinnista.

Opetuskokonaisuuksien suunnittelussa on hyödynnetty HAUSin eOppiva-tiimin verkkopedagogiikkaosaamista sekä vahvaa tuotanto-osaamista opetusmateriaalien suunnittelussa ja tuottamisessa.

 

Koulutuspäällikkö koki tuotantoprosessin erittäin mielenkiintoisena ja opettavaisena

eOppiva-tiimin lisäksi mukana Hankinta 2020 -verkkokoulutusta oli tekemässä mm. hankintatoimen koulutuspäällikkö Carl-Johan "Calle" Nordberg.

Calle kommentoi koulutuksen suunnittelu- ja tuotantoprosessia seuraavasti:

Merkittävän työpanoksen Hankinta 2020 -kokonaisuuteen ovat tuoneet valtionhallinnossa työskentelevät hankinta- ja taloushallinnon ammattilaiset, jotka ovat oman työnsä ohella suunnitelleet omia kurssejaan ja toimineet osioiden kouluttajina. Suuret kiitokset heille siitä, että he tiukoista tuotantoaikatauluista huolimatta ja pienin ennakkovalmisteluin tarttuivat tehtävään ja laittoivat itsensä likoon tämän merkittävän koulutuskokonaisuuden aikaansaamiseksi.    

Hankkeen valmisteluvaiheessa suurin huolenaihe oli, miten meidän asiantuntijamme selviytyisivät kouluttajatehtävästä. Kokemuksesta tiesimme, että kouluttaminen kameran edessä on aivan jotain muuta kuin luokan edessä kouluttaminen. Meidän asiantuntijamme joutuivatkin ottamaan rohkean askeleen ulos omalta mukavuusalueeltaan.

Oli äärimmäisen innostavaa nähdä, miten hyvin he omaksuivat uuden kouluttajaroolin kameran edessä. Kukin asettui jännityksestä huolimatta rohkeasti, ilman suurempia valmisteluja tai harjoittelua, kameran eteen ja suoriutui mallikkaasti tehtävästään, kukin omalla tyylillään.

Osallisuus tämän koulutuskokonaisuuden tuotannossa on ollut minulle henkilökohtaisesti, ja uskon että myös koko meidän tuotantotiimillemme erittäin mielenkiintoinen ja opettavainen kokemus. Saimme paljon kokemusta ja lisäoppia, jota voimme hyödyntää tulevissa tuotannoissa. Lisäksi meillä on nyt harjaantuneita ”videokouluttajia,” joiden kanssa mielellämme teemme yhteistyötä myös tulevaisuudessa, kun tarvitaan uutta osaamista hankintatoimen kehittämiseksi.

Etuoikeus oppia yhdessä

Hankinta 2020 -verkkokoulutusprojektin tuotanto oli erittäin antoisa myös Hankintojen digitalisoinnin toteutusohjelmalle.

Hani Olsson Handi-ohjelmasta kertoo:

Meitä oli yli kolmekymmentä asiantuntijaa kehittämässä tätä laajaa koulutusohjelmaa. Välillä olikin hieman vaikeaa tasapainotella villien ideoiden ja käytännön mahdollisuuksien välillä. Pysyimme kuitenkin aisoissa ammattitaitoisen tuotantotiimin ohjaksissa.

Seuraavaksi on luvassa sisällön jäsentäminen, lisääminen, poistaminen ja uudelleen muotoilu saadun palautteen perusteella. Lisäsimme jokaiseen kurssiin helppojen monivalintakysymysten lisäksi palautekysymyksen ja käytämme saatua palautetta aineistona kehittämiselle.
 

DaessbbXcAIidq7large
Handin "spagettikäsi" esittäytyi Keväthumauksessa Seija Frimanin ja Hani Olssonin kanssa

 

Kohdennettua koulutusta hankinta-alan ja taloushallinnon ammattilaisille

Koulutus on suunniteltu kaikille hankinta- ja talousammattilaisille. Monet kurssit koulutusohjelmasta soveltuvat myös hankintojen parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä tietysti virastojohdolle.

Käy ihmeessä kurkkimassa kursseja ja anna palautetta. Mikä jäi epäselväksi? Mistä oli hyötyä?

Handi-ohjelmaa on koko ajan tehty hyvin yhteisöllisin menetelmin. Tavoitteena on yhdistää tämä verkostoissa työskentely myös oppimiseen. Yhdessä meistä voi tulla vaikka maailman paras hankintatiimi!

 

Loppukevennys

Julkisissa hankinnoissa kyse isoista ja tärkeistä asioista, mutta Handin (tai virkamiesten) ei silti tarvitse olla tylsiä ja puisevia. Kun ostaja osaa ostaa ja toimittaja hoitaa oman tonttinsa, homma toimii: prosessit ovat sujuvia ja veronmaksajien euroja käytetään vastuullisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti.

33186777_10214499193...

Handin voimahahmo Hani on tullut tutuksi jo monelle valtionhallinnossa.
Hani jaksaa edistää hankintojen ilosanomaa samalla energialla kuin hän iloitsee alkavasta kesästä.

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (524) | Return

Post a Comment