24

Handi vaikuttaa jokaisen virkamiehen arkeen – uusi digitaalinen koulutuskokonaisuus hankintojen kehittämiseksi (osa 1)

posted on

handi_cover

Moni valtionhallinnossa työskentelevä on varmaan kuullut Handi-ohjelmasta, mutta mihin kaikkeen sillä pyritään, on ehkä vielä monelle epäselvää.

Ohjelman keskeisenä tavoitteena on kehittää valtion hankintoja ammattimaisempaan suuntaan. Jatkossa halutaan, että myös hankinnat ovat osana organisaatioiden toiminnan johtamista ja että hankintatoimi tukee organisaatioiden ydintoimintaa tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

Handi-ohjelma tuo uusia toimintamalleja ja digitaalisia työkaluja

Tässä vaiheessa on oleellista tiedostaa, että Handi-ohjelman seurauksena syntyy uusia toimintamalleja ja sen myötä otetaan käyttöön uusia digitaalisia työkaluja, esimerkiksi tilaus- ja laskunkäsittelyn ratkaisu eli Handi-palvelu. Työkalut tulevat vaikuttamaan välittömästi tai välillisesti jokaisen virkamiehen työhön.

Handi-ohjelma muodostuu useista alaprojekteista, joiden yhteisenä tavoitteena on:

 • tehostaa, yhtenäistää ja yksinkertaistaa valtion hankintoja
 • tunnistaa hankintaosaaminen valtionhallinnossa ja lisätä valtionhankintojen ammattimaisuutta
 • kasvattaa läpinäkyvyyttä
 • selkeyttää työnjakoa
 • tuottaa säästöjä.

Kehittämistyö on edennyt pitkälle. Monen alaprojektin osalta ollaan jo siinä vaiheessa, että uusien toimintamallien ja työkalujen käyttöönotto on voitu aloittaa.

Esimerkiksi sähköinen kilpailutusjärjestelmä Hanki-palvelu on pääosin jo käytössä valtion organisaatioissa. Myös Handi-palvelun pilotointi on aloitettu. Uusi palveluratkaisu mahdollistaa helpon sähköisen tilaamisen sekä pitkälle viedyn laskujen käsittelyn automatisoinnin.

Toimintamallien ja työkalujen tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan koulutusta – sitä on nyt tarjolla eOppiva.fi:ssa

Ei kuitenkaan riitä, että kehitetään toimintamalleja ja saadaan uusia digitaalisia työkaluja käyttöön. Tarvitaan myös osaamista niiden hyödyntämiseksi. Tätä varten Handi-ohjelman puitteissa on rakennettu uuteen valtionhallinnon digitaaliseen oppimisympäristöön eOppivaan HANKINTA 2020 –verkkokoulutuskokonaisuus (linkki avautuu uuteen ikkunaan eOppivassa).

 

Koulutuksen avulla kehitetään organisaatioiden osaamista, jota tarvitaan Handin käyttöönotossa ja samalla tuetaan sisäistä muutosprosessia, jota Handin hyödyntäminen edellyttää.   

Hankinta 2020 -kokonaisuus on jaettu seitsemään erilliseen kurssiin hankintaprosessin vaiheiden mukaisesti.

Koulutuskokonaisuudet:

 1.      Hankintojen johtaminen
 2.      Hankintojen suunnittelu
 3.      Kilpailuttaminen
 4.      Sopimus
 5.      Tilaaminen
 6.      Menojen käsittely ja maksaminen
 7.      Raportointi ja analysointi

Hankinta 2020 –verkkokoulutus on syntynyt hyvän yhteistyön tuloksena, johon on osallistunut useita hankinta- ja talouspuolen asiantuntijoita eri puolilta valtionhallintoa. Handi-ohjelman johto ja HAUS ovat kantaneet kokonaisvastuun kehittämistyöstä ja sen hallinnoinnista.

Opetuskokonaisuuksien suunnittelussa on hyödynnetty HAUSin eOppiva-tiimin verkkopedagogiikkaosaamista sekä vahvaa tuotanto-osaamista opetusmateriaalien suunnittelussa ja tuottamisessa.

Handin kuulumista ja etenemistä voit seurata esim. Twitterissä (@HandiOhjelma) tai Handin verkkosivuilla.


Juttusarjan toisessa osassa HAUSin hankintatoimen koulutuspäällikkö Carl-Johan Nordberg ja Handin voimahahmo Hani Olsson kertovat omia kokemuksiaan yhteiskehittämisestä ja Handi 2020 -koulutuskokonaisuuden rakentamisesta.

 

| Categories: Koulutus, Asiantuntija, Valtionhallinto | Tags: | View Count: (1254) | Return

Post a Comment